Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και την περιφερειακή συνοχή

ΟΜΙΛΙΑ

ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, Βουλευτή Ν.ΕΒΡΟΥ, ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

«Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή»

18 Ιαν 11

«Η πολυνομία, η πολυπλοκότητα και οι συχνές αλλαγές στο φορολογικό μας σύστημα χαρακτηρίζουν τη χώρα μας. Αυτό και πολλά άλλα αποτελούν βασικούς λόγους του κακού επενδυτικού περιβάλλοντος.»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Για να είμαι ειλικρινής, νιώθω σχετικά ικανοποιημένος σήμερα γιατί συζητούμε το σχέδιο νόμου για “την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και την περιφερειακή συνοχή”. Μετά από δεκαπέντε μήνες πλήρους αναπτυξιακής αδράνειας, για να μην πω πλήρους αντιαναπτυξιακής οικονομικής πολιτικής, επιτέλους έρχεται αυτό το Νομοσχέδιο της Κυβέρνησης. Έτσι λοιπόν, μέσα στη δίνη των καιρών είναι μια καταρχήν αισιόδοξη πρωτοβουλία.

Είμαι όμως και εξαιρετικά επιφυλακτικός, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της προσπάθειας, γιατί με μια λίγο πιο προσεκτική ανάγνωση του σχεδίου, διαπιστώνει κανείς ότι για άλλη μια φορά η Κυβέρνηση λειτουργεί με προχειρότητα και με πολλά ελλείμματα στην πολιτική της. Εξάλλου αποδεικνύεται καθημερινά ότι η οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ έχει αποτύχει. Με τα γνωστά αποτελέσματα που τα βιώνει συνολικά η κοινωνία.

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Έχει αποδειχθεί διαχρονικά, αλλά είναι και θέμα απλής λογικής, ότι οι αναπτυξιακές νομοθετικές πρωτοβουλίες όταν δεν συνοδεύονται από μία σειρά άλλων συνθηκών, δεν μπορούν να αποφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Η ψήφιση των αναπτυξιακών νόμων, με την παροχή κάθε είδους κινήτρων, σκοπό έχουν να συμβάλλουν στη δημιουργία νέων υγιών επενδύσεων στη χώρα, να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να δοθεί ώθηση στην επιχειρηματικότητα. Αυτά όμως απαιτούν ένα σταθερό και ελκυστικό φορολογικό περιβάλλον και μια διοίκηση ευέλικτη και γρήγορη, μακριά από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και δυσκαμψίες.

Προϋποθέσεις που θα μπορέσουν να ισορροπήσουν το ιδιαίτερα βεβαρημένο οικονομικό και τραπεζικό περιβάλλον που σήμερα επικρατεί.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, για να ενεργοποιηθεί ο συζητούμενος αναπτυξιακός νόμος πρέπει να εκδοθούν 25 υπουργικές αποφάσεις, 7 κοινές υπουργικές αποφάσεις και 3 προεδρικά διατάγματα. Όλα τα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής, εξέτασης και έγκρισης των αιτήσεων επενδυτικών σχεδίων παραπέμπονται σε Προεδρικό Διάταγμα. Οι ρυθμιζόμενες διαδικασίες σύστασης οργάνων ελέγχου, ίδρυσης νέων γραφείων εξυπηρέτησης επενδυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες, ανάπτυξης νέων πληροφοριακών συστημάτων και οι υπόλοιπες διαδικασίες προβλέπονται ιδιαίτερα χρονοβόρες και μόνο νέα γραφειοκρατία έρχονται να προσθέσουν, ενώ απαιτείται και νέα υπουργική απόφαση για τον καθορισμό της διαδικασίας ελέγχου κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός επενδυτικού σχεδίου. Γίνεται αντιληπτό ότι η λειτουργία του νέου πλαισίου έχει να προσπεράσει πολλά χρονικά και διαδικαστικά εμπόδια για να ξεκινήσει.

Όλα τα παραπάνω αν συνδυαστούν με το γεγονός ότι για να στήσει κανείς μια ΑΕ στη χώρα μας χρειάζονται 20 διαδικασίες, 100 δικαιολογητικά, 5000 ευρώ και πολύς, μα πάρα πολύς χρόνος, αντιλαμβάνεται κανείς γιατί η Ελλάδα χαρακτηρίζεται σαν μια εχθρική προς το «επιχειρείν» χώρα.

Ως γνωστόν η χώρα μας κατέχει την 152η θέση στην παγκόσμια κατάταξη σε ότι αφορά το «Startingabusiness» του δείκτη «DoingBusiness» της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.

Στο Σχέδιο Νόμου προβλέπεται ότι στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου παρέχονται ενισχύσεις μέσω:

 • φορολογικής απαλλαγής,
 • επιχορήγησης και
 • επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Να σημειώσουμε καταρχήν ότι στον προηγούμενο ν. 3299/2004 περιλαμβανόταν στα είδη των ενισχύσεων και η επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, κίνητρο που παραλείπεται στο νέο νόμο.

Στα σχέδια Γενικής Επιχειρηματικότητας του σχεδίου παρέχονται μόνο φορολογικές απαλλαγές. Αυτό σημαίνει ότι εντάσσονται στο νόμο μόνο επιχειρήσεις που διαθέτουν τα απαιτούμενα κεφάλαια για να επενδύσουν και με την προοπτική να έχουν κέρδη.

Σημειώνεται ότι οι φορολογικές απαλλαγές προβλέπονται σε μικρότερο βαθμό και για τα επενδυτικά σχέδια των άλλων δύο κατηγοριών.

Για τον τομέα των ΑΠΕ τα επενδυτικά σχέδια τα οποία επιλέγουν να μην επιχορηγηθούν, έχουν ούτως ή άλλως τη δυνατότητα της φορολογικής απαλλαγής, όπως ρητά προβλέπεται στο Ν. 3851/2010 «περί επιτάχυνσης της ανάπτυξης των ΑΠΕ», συνεπώς δεν εισφέρει τίποτα καινούριο το νέο σχέδιο.

Όσον αφορά την αναγκαία φορολογική σταθερότητα όλοι γνωρίζουμε ότι αποτελεί άγνωστη έννοια στην Ελλάδα. Η πολυνομία, η πολυπλοκότητα και οι συχνές αλλαγές στο φορολογικό μας σύστημα χαρακτηρίζουν τη χώρα μας.

Όσον αφορά την ελκυστικότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος αξίζει να δούμε τι προσφέρουν στους επενδυτές οι ανταγωνιστές μας στα Βαλκάνια.

Σκόπια:

 • 0% φόρος σε αδιανέμητα κέρδη.
 • 10% φόρος εισοδήματος σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα.
 • Διεκπεραίωση αδειοδότησης σε χρόνο μόλις 4 ωρών.

Αλβανία:

 • 10% εταιρικός φόρος.
 • 10% φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων.
 • 20% μείωση εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών.

Τουρκία:

 • Διεκπεραίωση αδειοδότησης σε μία ημέρα, ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή τη διαμονή των ενδιαφερομένων, από μόλις ένα Υπουργείο που ενεργεί σαν συντονιστής όλων των Αρχών.
 • 20% εταιρικός φόρος.
 • 15%-35% φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων.
 • Χαμηλό κόστος ύδρευσης, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών.

Βουλγαρία:

 • Κωδικοποιημένη νομοθεσία επενδύσεων.
 • Διεκπεραίωση επιχειρηματικών σχεδίων εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίου 30 ημερών.
 • Χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.

Δεν πρέπει να παραβλέψουμε την υποδοχή αυτού του σχεδίου από τους φορείς της αγοράς, εμπόρους, επιμελητήρια, ξενοδόχους, οι οποίοι παρά τις θετικές εκφράσεις και την έκκληση για την άμεση ανάγκη ρευστότητας, διατύπωσαν πάρα πολλές ενστάσεις.

Ο Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου κ. Κορκίδης κατήγγειλε την «αναίτια εξαίρεση από τον επενδυτικό νόμο των 320.000 εμπορικών επιχειρήσεων, που καλύπτουν το 30% των επιχειρήσεων της ελληνικής οικονομίας».

Ο γενικός διευθυντής της ΠΑΣΕΓΕΣ Γιάννης Τσιφόρος επισήμανε ότι ο νόμος παραμένει γραφειοκρατικός, τονίζοντας επίσης ότι ο πρωτογενής τομέας υστερεί σε χρηματοδότηση και στήριξη, αφού οι επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα απολάμβαναν πάντα μικρό ποσοστό χρηματοδότησης από τις τράπεζες.

Τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια της Θράκης εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις για το κατά πόσο το συγκεκριμένο Νομοσχέδιο μπορεί να χαρακτηριστεί αναπτυξιακό.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Κάθε ενέργεια που σχετίζεται με νέες επενδύσεις, με νέες ευκαιρίες και καινοτόμες δράσεις εννοείται ότι μας βρίσκει όλους σύμφωνους.

Όμως αυτό δε γίνεται μόνο με προθέσεις, ούτε με ευχολόγια. Θέλει σχεδιασμό, θέλει πρόγραμμα. Θέλει ουσιαστικές δράσεις και ρεαλιστικές πολιτικές.

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Η Ελλάδα χρειάζεται γενναίες, υπεύθυνες κι άμεσες αποφάσεις.

Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο. Ήδη έχει χαθεί και πολύς και πολύτιμος.

Σήμερα δεν έχουμε περιθώρια για άλλες χαμένες ευκαιρίες.

Ο αναπτυξιακός νόμος μπορεί να αποτελέσει μια ευκαιρία για τη χώρα, όμως μόνο με σωστούς όρους και σωστές προϋποθέσεις.