Έλεγχος διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων- Ρύθμιση θεμάτων του Υπ. Ανάπτυξης

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.

Το νομοσχέδιο που σήμερα έρχεται προς ψήφιση είναι ένα ακόμα τμήμα της προσπάθειας για την αναπτυξιακή προοπτική που έχει χαράξει η σημερινή Κυβέρνηση. Ένα ακόμα βήμα για την οικονομική ανόρθωση της χώρας. Είναι αποτέλεσμα της συντονισμένης προσπάθειας που καταβάλλει το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέσα από έναν εξαντλητικό ομολογουμένως διάλογο με όλους τους φορείς για εξυγίανση του συγκεκριμένου χώρου.

Έτσι, από τον προηγούμενο νόμο, το ν. 3054/2002, διατηρούνται τα όσα θετικά περιείχε, αλλά και τροποποιούνται αυτά που στην πράξη τον έκαναν αναποτελεσματικό. Με στόχο την επίτευξη ενός καλύτερου αποτελέσματος. Με στόχο την αναδιοργάνωση του μηχανισμού ελέγχου καθώς επίσης και την αναβάθμισή του σε όλα τα στάδια. Από τη διύλιση, τη διακίνηση, την αποθήκευση ως και τη διάθεση των καυσίμων. Και όχι όπως σήμερα, όπου οι έλεγχοι των ΚΕΔΑΚ περιορίζονται αποκλειστικά στο χώρο της λιανικής διάθεσης στα πρατήρια. Με βασική επιδίωξη την πάταξη της λαθρεμπορίας, της αισχροκέρδειας, της νοθείας.

Έτσι, λοιπόν, προβλέπεται και συστήνεται Υπηρεσία Ειδικής Διεύθυνσης υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης και οργανικά τμήματα αυτής της Διεύθυνσης θα αποτελούν πια τα ΚΕΔΑΚ, στα οποία βέβαια θα δοθεί η αναγκαία στήριξη για τη διασφάλιση αποτελεσματικότητας, όπως λ.χ. υλικοτεχνική υποδομή, στελεχιακή αναβάθμιση, υποστηρικτικοί μηχανισμοί, κίνητρα παραγωγικότητας, δυνατότητα συνεργασίας με άλλους ισχυρότερους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, όπως είναι η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, οι υπηρεσίες ειδικών ελέγχων. Και κυρίως, οι έλεγχοι δεν θα περιορίζονται πια μόνο στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, αλλά θα επεκταθούν σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.

Οι αλλαγές που γίνονται με το παρόν νομοσχέδιο είναι και αναγκαίες για την εναρμόνιση με το κοινοτικό δίκαιο. Είναι εξάλλου γνωστές στους εμπλεκόμενους οι διαρκείς επισημάνσεις από τα κοινοτικά όργανα για τις αποκλίσεις ανάμεσα στο κοινοτικό και στο εθνικό δίκαιο, όσον αφορά το συγκεκριμένο τομέα.

Από τα τέλη του 1998, υπάρχει η διένεξη ανάμεσα στο ελληνικό Δημόσιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μη δυνατότητα πρόσβασης στα διυλιστήρια των πρατηριούχων υγρών καυσίμων και υγραερίων κίνησης. Έτσι ένα από τα προβλήματα που δεν έλυσε ο ν. 3054, το λύνει το παρόν νομοσχέδιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.

Ένα άλλο θέμα όπου ο ν. 3054 απέδειξε την αναποτελεσματικότητά του και την αδυναμία του, είναι η βεβαίωση, αλλά κύρια η είσπραξη των προστίμων, με αποτέλεσμα να επιβάλλονται πρόστιμα που τελικά δεν εισπράττονται. Με τον παρόντα νόμο μεταβάλλεται η διαδικασία επιβολής προστίμων και δυσκολεύει η χρονοβόρα διαδικασία των προσφυγών.

Θα ήθελα όμως να επισημάνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα του άρθρου 13, για το οποίο ακούστηκαν και κάποια πράγματα πριν από λίγο, που αφορά την παράταση της πενταετίας για τον καθορισμό των λατομικών περιοχών.
Στο Νομό Έβρου, αυτή η διάταξη ήταν και είναι αίτημα όλης της τοπικής κοινωνίας, των φορέων, των αρχών και αυτή η διάταξη λειτουργεί σήμερα ανακουφιστικά όχι μόνο για τον μεγάλο αριθμό των οικογενειών, που θα έμεναν στο δρόμο από τη μέχρι τώρα αδράνεια της πολιτείας, αλλά και για την αποφυγή των δυσμενών συνεπειών στο κόστος των έργων (οικοδομικών, οδοποιίας ή ακόμα και δημόσιων).

Στόχος, λοιπόν, αυτού του νομοσχεδίου είναι να εκλογικευθεί και να ορθολογιστεί η λειτουργία στην αγορά των πετρελαιοειδών. Η τρέχουσα περίοδος, με τη διαρκή άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, τονίζει επιπλέον την αναγκαιότητα υπερψήφισης αυτού του νομοσχεδίου, γιατί η επίπτωση στη χώρα μας είναι εντονότερη από ό,τι στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, λόγω της μεγαλύτερης εξάρτησής της από αυτό, σε ό,τι αφορά τις ενεργειακές ανάγκες.

Για το λόγο αυτό όπως και για όλα τα άλλα ψηφίζω το παρόν νομοσχέδιο.