Εισήγηση στο Hanns Seidel Foundation - 10 Οκτωβρίου 2012

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, Βουλευτή ΝΔ Έβρου, στον Πολιτικό Διάλογο του HANNS SEIDEL FOUNDATION,

με θέμα: «Αλλαγή εποχής στην Ελλάδα – Απολογισμός και προοπτικές της Ελληνικής μεταρρυθμιστικής πολιτικής»

Βρυξέλλες, 10 Οκτ 12

Κυρίες και κύριοι,

Η Ελλάδα έχει διανύσει τα τελευταία χρόνια, και διανύει ακόμα, μερικές από τις πιο δύσκολες στιγμές της. Η κρίση που βιώνει δεν είναι απλώς οικονομική, αλλά συστημική, αποτέλεσμα του στρεβλού μοντέλου ανάπτυξης που ακολουθήθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, χωρίς κανένα περιθώριο για καθυστερήσεις ή δισταγμούς, δίνεται μια καθημερινή μάχη προκειμένου οι Έλληνες να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας και να κερδίσουμε το στοίχημα της εξόδου της χώρας από τη δύσκολη αυτή συγκυρία.

Όλα αυτά που έγιναν και όλα αυτά που δεν έγιναν, έφεραν τη χώρα σε πολύ δεινή θέση. Τώρα γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, συλλογική προσπάθεια, προκειμένου η χώρα να επανέλθει σε τροχιά ανάπτυξης με την υιοθέτηση και τη συνεπή εφαρμογή δομικών μεταρρυθμίσεων. Για την επιτυχία αυτών των μεταρρυθμίσεων σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η κοινωνική συναίνεση. Συναίνεση και ομοφωνία αναφορικά με τους λόγους για τους οποίους απαιτούνται μεταρρυθμίσεις, καθώς και με τις συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να εφαρμοστούν. Και σε αυτό ακριβώς το σημείο είναι που πάντα σημειώνεται η αναχαίτιση των προθέσεων. Καθώς μέχρι τώρα η συναίνεση απουσίαζε και στη θέση της εμφανιζόταν η αντίθεση στις όποιες πρωτοβουλίες, είτε λόγω έλλειψης οράματος και θάρρους, είτε λόγω συμφερόντων, είτε λόγω εσφαλμένης ερμηνείας της οικονομικής πραγματικότητας. Και όλη αυτή η κατάσταση θόλωνε ακόμα και τη δυνατότητα κατανόησης για το «με ποιον τρόπο» και «κατά πόσο μπορούν» να πετύχουν οι μεταρρυθμίσεις.

Σε αυτό ακριβώς το τελευταίο είναι πολύ κρίσιμο να επικεντρωθούμε. Πρέπει να γίνει συνείδηση όλων μας ότι η υιοθέτηση και η εφαρμογή της μεταρρυθμιστικής πολιτικής την οποία αυτήν την περίοδο υπηρετεί η Ελληνική Κυβέρνηση, έχει σκοπό και θα έχει αποτέλεσμα τόσο για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και να βγούμε από αυτήν τη μεγάλη κρίση, όσο και για να ξαναμπεί η χώρα σε τροχιά ανάκαμψης και δημιουργίας για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ευημερία.

Γιατί δυστυχώς για τη χώρα μας ήδη διανύουμε την έκτη συνεχή χρονιά βαθειάς ύφεσης. Και γιατί μόνο τα δύο τελευταία χρόνια οι Έλληνες έχουν χάσει το 1/3 του βιοτικού τους επιπέδου.

Κυρίες και Κύριοι,

Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει δεσμευτεί έναντι των δανειστών της αλλά και των πολιτών της.

Στόχος είναι, ακολουθώντας το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, να οδηγηθούμε σε πρωτογενή πλεονάσματα, να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της βιωσιμότητας του χρέους και εφαρμόζοντας τις απαιτούμενες διαρθρωτικές αλλαγές να περάσουμε στην ανάπτυξη και την ανάκαμψη.

Πρώτον, ανακτούμε την αξιοπιστία μας ως χώρα.

Δεύτερον, εξασφαλίζουμε ρευστότητα στην αγορά.

Τρίτον προχωρούμε άμεσα και τολμηρά σε όλες τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.

Μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών και για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας.

Όσοι παρακολουθούν την ελληνική πραγματικότητα μπορούν να διαπιστώσουν ότι οι περισσότερες μεταρρυθμιστικές δράσεις ανά υπουργείο έχουν πλέον αρχίσει να ενεργοποιούνται.

Σας μεταφέρω μερικούς από τους κεντρικούς άξονες του σχεδίου των ενεργειών.

Αποκρατικοποιήσεις. Επιτάχυνση αποκρατικοποιήσεων μέσω και νομοθετικών παρεμβάσεων σε περιπτώσεις εμπλοκής. Αποκρατικοποίηση του ΟΣΕ και απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, με διατήρηση των δικτύων σε δημόσιο έλεγχο και στόχο, όχι μόνον την ενίσχυση του δημόσιου ταμείου, αλλά την προσέλκυση νέων επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για παραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης και όχι ιδιοκτησίας στα ορυχεία, αυστηρό εποπτικό και περιβαλλοντικό έλεγχο και ενισχυμένο ρυθμιστικό έλεγχο στις Αρχές αρμοδιότητας των υδάτινων πόρων.

Παραχώρηση περιφερειακών λιμένων και αεροδρομίων.

Αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας. Δημιουργία ειδικού επενδυτικού Οχήματος Ειδικού Σκοπού με στόχο την οργανωμένη (οικιστική, εμπορική, αναψυχής) αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας από το Φάληρο μέχρι το Σούνιο, ανεξαρτήτως της περίπτωσης του Ελληνικού, που εξελίσσεται παράλληλα. Για το σχήμα αυτό, το οποίο θα λειτουργήσει ως πρότυπο ανάλογων σχεδίων και στην υπόλοιπη Ελλάδα, η κυβέρνηση θα ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς αλλά και τις χρήσεις γης («με προσοχή ώστε να αποφευχθούν τα λάθη υπερεκμετάλλευσης και αισθητικής υποβάθμισης που υπήρξαν σε άλλα μέρη») ώστε να επιτευχθούν υπεραξίες και δυνατότητες άμεσης επένδυσης.

Επίσης,

Απεμπλοκή των κονδυλίων, ύψους 12,5 δισ. ευρώ, του ΕΣΠΑ μέσω και της κεντρικής αδειοδότησης, ειδικώς των μεγάλων έργων, από το υπ. Ανάπτυξης.

Σύσταση ενιαίας αρχής δημόσιων προμηθειών. Παρουσίαση, ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικών προμηθειών. Ενίσχυση των κεντροποιημένων προμηθειών.

Κατάργηση ή συγχώνευση δεκάδων οργανισμών και φορέων του Δημοσίου, με χρονικό ορίζοντα για τους περισσότερους το επόμενο 5μηνο.

Δημιουργία ηλεκτρονικού περιουσιολογίου για κάθε φορολογικό κάτοικο της Ελλάδας, που θα περιλαμβάνει και τις καταθέσεις. Ειδική νομοθετική ρύθμιση για τον επαναπατρισμό αδήλωτων κεφαλαίων που βρίσκονται στο εξωτερικό για την επιστροφή και «νομιμοποίησή τους» έναντι φορολόγησης.

Ενίσχυση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, απλοποίηση γραφειοκρατίας, υιοθέτηση ηλεκτρονικής πλατφόρμας για προμήθειες και διαχείριση υλικού.

Συμψηφισμός οφειλών από και προς το Δημόσιο, με στόχο οι αλληλόχρεοι λογαριασμοί με τις επιχειρήσεις να «κλείσουν» σε περίοδο 12 - 18 μηνών.

Επιτάχυνση διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και ταχύτερη εκκαθάριση φορολογικών υποθέσεων. Εκδίκαση φορολογικών υποθέσεων με αντικείμενο μεγαλύτερο του 1 εκατομμυρίου Ευρώ και ταχύτεροι ρυθμοί στην εφαρμογή του προγράμματος e-justice).

Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και εξορθολογισμός του φορολογικού συστήματος της χώρας.

Και πλήθος άλλων πρωτοβουλιών για την πιο ορθολογική διάρθρωση και λειτουργία του Κράτους και την δραστηριότητα των πολιτών.

Οι οικονομικές πολιτικές των τελευταίων δεκαετιών με ελάχιστες εξαιρέσεις δεν απέδωσαν στον τομέα των σημαντικών μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα.

Είμαστε ρεαλιστές.

Η Ελλάδα μετά τη δοκιμασία όμως που πέρασε και περνάει, είναι έτοιμη να κάνει τα απαιτούμενα βήματα και οι στόχοι είναι απλοί και σαφείς:

  • ένας παραγωγικός δημόσιος τομέας,
  • ένα δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα συλλογής φόρων,
  • ένα βιώσιμο συνταξιοδοτικό σύστημα,
  • ένα παραγωγικό και ανταγωνιστικό ρυθμιστικό πλαίσιο στην οικονομία.

Καμιά συνταγή δεν είναι απλή ή μαγική.

Όμως η χώρα είναι αποφασισμένη να τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει προκειμένου να πείσει ότι αυτό που λέει το εννοεί και ότι είµαστε αποφασισμένοι να ξεπεράσουµε τις δυσκολίες, εκπλήσσοντας ευχάριστα τη διεθνή κοινότητα.

Σήμερα η Ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται σκληρά και δεν μπορεί κανείς εκτός Ελλάδας να αντιληφθεί το μέγεθος της δοκιμασίας. Και για τούτο ζητούμε την κατανόηση, τη στήριξη, την αλληλεγγύη των εταίρων και του συνόλου της πολιτικής σκηνής της ΕΕ και όχι την υπονόμευση και τη διακίνηση σεναρίων για έξοδο της χώρας μας από την Ευρωζώνη, που όχι μόνο δεν βοηθούν, αλλά και βυθίζουν κάθε προσπάθεια που γίνεται.

Ο Ελληνικός λαός έχει φτάσει στα όρια των αντοχών του. Αλλά προσπαθεί.

Το βέβαιο ότι είναι ότι οποιαδήποτε πολιτική ακολουθηθεί, για να πετύχει, θα πρέπει να περνά μέσα από τις παλιές αξίες του ελληνικού λαού, ο οποίος και στη δεκαετία του ’60, για να μοιραστώ μαζί σας και μια ιστορική εμπειρία, πέτυχε το οικονομικό θαύμα του διπλασιασμού του ΑΕΠ σε συνθήκες νομισματικής σταθερότητας και χωρίς εξωτερικό δανεισμό: Αύξηση της συνολικής εσωτερικής αποταμίευσης, υγιές και αποτελεσματικό κράτος, ευνοϊκό οικονομικό περιβάλλον, στροφή της ζήτησης στην ελληνική παραγωγή, προσέλκυση ξένων επενδύσεων, ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας σε ανταγωνιστικούς εξωστρεφείς τομείς και πάνω από όλα επιστροφή στον κόσμο της δημιουργίας.

Και αυτός είναι ο στόχος της ελληνικής μεταρρυθμιστικής πολιτικής σήμερα.

Σας ευχαριστώ.