Εισαγωγή των Βιοκαυσίμων και των Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων στην Ελληνική αγορά

Μετά τις πρόσφατες Κοινοτικές ρυθμίσεις, που αφορούν την παραγωγή ζάχαρης, το Νομοσχέδιο αυτό γίνεται επίκαιρο και δίνει ασφαλείς διεξόδους για τη μελλοντική πορεία του αγροτικού κόσμου και της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης και του τοπικού Εργοστασίου της στην πόλη της Ορεστιάδας.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Ανάμεσα σε όποιες προσπάθειες γίνονται για την ανάπτυξη και την πρόοδο της Χώρας, ποτέ δεν πρέπει να λησμονούμε και την παράλληλη πρόνοια για το περιβάλλον.

Τόσο η εθνική πολιτική, όσο και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό, αποσκοπεί στη διαφύλαξη, την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, καθώς και στην προστασία της υγείας του ανθρώπου. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται επίσης, στη σώφρονα και ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων.

Η πολιτική του περιβάλλοντος πρέπει να βασίζεται

  • στην αρχή της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης,
  • της ανάληψης διορθωτικών ενεργειών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην πηγή τους και
  • την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει".

Στην κατεύθυνση αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, θέσπισε την Κοινοτική Οδηγία 2003/30/ΕΚ «σχετικά με την προώθηση της χρήσης Βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων για τις μεταφορές» και η Ελληνική Κυβέρνηση προχωρά στην εναρμόνιση της νομοθεσίας της, αλλά και στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου περιβαλλοντολογικού και αναπτυξιακού πλαισίου, με την κατάθεση του παρόντος νομοσχεδίου σχετικά με την «Εισαγωγή των Βιοκαυσίμων και των ?

λλων Ανανεώσιμων Καυσίμων στην ελληνική αγορά».

Μέσα στα όρια της σύμβασης πλαισίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίματος, το Δεκέμβριο του 1997, εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο του Κυότο, εκφράζοντας τη νέα στάση της διεθνούς κοινότητας απέναντι στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Βάσει του πρωτοκόλλου αυτού, οι βιομηχανικές χώρες έχουν δεσμευθεί να μειώσουν, στη διάρκεια της περιόδου 2008 – 2012, τις εκπομπές των αερίων

[1] που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, τουλάχιστον κατά 5% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμεύθηκαν να μειώσουν τις δικές τους εκπομπές κατά 8% τη συγκεκριμένη περίοδο.

Αν και ο συνολικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η μείωση των εκπομπών κατά 8%, ο διακανονισμός των επιμέρους υποχρεώσεων ανάμεσα στα κράτη μέλη, παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις, ανάλογα με τη θέση και τη φάση κάθε χώρας. Ενδεικτικά, η Βρετανία έπρεπε να παρουσιάσει μείωση 12,5%, το Λουξεμβούργο 28%, η Γερμανία και η Δανία 21,5%, η Ιταλία 6,5%.

Στην Ελλάδα, αντίθετα, είχε επιτραπεί να αυξήσει τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου κατά 25% μέχρι το 2010, σε σχέση με τα επίπεδα της δεκαετίας του 1990.

Και σε αυτό το σημείο, φαίνεται πεντακάθαρα, η «πετυχημένη» οικολογική πολιτική των προηγούμενων Κυβερνήσεων και η έντονη ανησυχία που είχαν για τα προβλήματα του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, μέχρι το 2000, οι εκπομπές της χώρας μας είχαν ήδη αυξηθεί κατά 23,4%. Είχαν ήδη, δηλαδή προσεγγίσει το επιτρεπόμενο όριο. Ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις, η αύξηση των εκπομπών κατά το 2010 θα ανέρχεται στο 35.8%.

Αυτή η αμέλεια και η αδιαφορία των προηγούμενων Κυβερνήσεων, για ακόμη μία φορά, για την τήρηση των στόχων, θα είχε αφενός και κυρίως, άμεσο αντίκτυπο στο περιβάλλον και αφετέρου οδυνηρές συνέπειες για τη χώρα μας, αφού σε μία τέτοια περίπτωση, προβλέπεται επιβολή αυστηρών προστίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ενόψει όλων αυτών, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη να προωθηθούν μέτρα που θα συμβάλλουν

  • στην εξοικονόμηση ενέργειας,
  • στην ταχεία ανάπτυξη καθαρών πηγών ενέργειας και εν τέλει
  • στη μείωση επικίνδυνων αερίων, που αποσταθεροποιούν στην ατμόσφαιρα της Γης και πυροδοτούν τις κλιματικές αλλαγές.

Αυτόν τον πολύτιμο χρόνο που χάθηκε τα προηγούμενα χρόνια και την έλλειψη οποιασδήποτε πρωτοβουλίας, προσπαθεί να καλύψει αυτή η Κυβέρνηση με το παρόν νομοσχέδιο, ρυθμίζοντας την παραγωγή και τη διάθεση Βιοκαυσίμων και των άλλων ανανεώσιμων καυσίμων στην ελληνική αγορά, με σκοπό την κάλυψη μέρους των ενεργειακών αναγκών από τα προϊόντα αυτά, διασφαλίζοντας, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, τον ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας, συμβάλλοντας σημαντικά και στη μείωση της εξάρτησή της από το πετρέλαιο.

Περαιτέρω, το νομοσχέδιο αυτό δίνει σημαντικά περιθώρια και μπορεί να συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη με νέες επενδύσεις και με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα στην αγροτική παραγωγή, στη δασοπονία και στις μονάδες μεταποίησης των πρώτων υλών για την παραγωγή βιοκαυσίμων.

Με την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών, δίνεται στους αγρότες η δυνατότητα ενίσχυσης τους εισοδήματός τους

, καθώς η κρατική επιδότηση θα φτάνει το 4,5% ανά στρέμμα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο σημαντικό να δίνονται νέες δυνατότητες κι εναλλακτικές προτάσεις στους παραγωγούς μας για τις καλλιέργειές τους, ενόψει και των περιορισμών που θέτει η νέα ΚΑΠ για τις συμβατικές καλλιέργειες. Το ξέρω καλά κι εγώ που προέρχομαι από τον Έβρο, στον οποίο η κύρια απασχόληση είναι η αγροτική και όταν δεν πάει καλά η γεωργική χρονιά, παραλύει κι όλη η αγορά και η τοπική οικονομία.

Ακόμη δε, μετά τις πρόσφατες Κοινοτικές ρυθμίσεις, που αφορούν την παραγωγή ζάχαρης, το Νομοσχέδιο αυτό γίνεται επίκαιρο και δίνει ασφαλείς διεξόδους για τη μελλοντική πορεία του αγροτικού κόσμου και της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης και του τοπικού Εργοστασίου της στην πόλη της Ορεστιάδας.

Το νομοσχέδιο αυτό δίνει νέες δυνατότητες στους αγρότες μας.

Η αγορά των βιοκαυσίμων μπορεί να αποτελέσει το όχημα για την αναδιάρθρωση της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, όπως το έχουμε δει να συμβαίνει και σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ενεργειακές καλλιέργειες, με τις οποίες καλούνται να ασχοληθούν οι αγρότες μας έχουν τα θετικά των μεγάλων αποδόσεων, των μικρών απαιτήσεων σε άρδευση και θρεπτικά στοιχεία και τη φιλικότητα προς το περιβάλλον.

Ακόμα, με το νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα και σε νέες επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν στην παραγωγή και την εμπορία βιοκαυσίμων στη χώρα μας. Προβλέπεται ακόμα η κατάρτιση του «Προγράμματος Κατανομής Ποσοτήτων Βιοκαυσίμων», που απαλλάσσονται από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Τα μέτρα αυτά και τα κίνητρα – φοροαπαλλαγές που δίνονται έχουν από τη μια οικολογικό χαρακτήρα, από την άλλη όμως, δημιουργούν τις συνθήκες για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την αύξηση της απασχόλησης. Να σημειώσουμε ότι, σε ότι αφορά την παραγωγή βιοκαυσίμων, στο στάδιο πιλοτικής λειτουργίας βρίσκεται το εργοστάσιο της ΕΛΙΝ στο Βόλο, αναμένεται και η λειτουργία μιας ακόμα μονάδας από την εταιρία ΕΛΒΥ στο Κιλκίς, ενώ την αγορά βιοκαυσίμων βλέπει στρατηγικά και η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, που όπως προανέφερα, αποτελεί για αυτήν ασφαλή διαδρομή μετεξέλιξης της.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι.

Με βάση τα δεδομένα της διεθνούς εμπειρίας τόσο σε παγκόσμιο, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η εισαγωγή των Βιοκαυσίμων στην εγχώρια αγορά αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέλη στην ανάπτυξη της αγοράς των καυσίμων και, κατ’ επέκταση, της εθνικής οικονομίας. Η Κυβέρνηση έχει ξεκινήσει και θα ολοκληρώσει με επιτυχία το έργο της για την αναδιοργάνωση του κράτους και την πρόοδο της χώρας. Για όλους αυτούς τους λόγους, ψηφίζω υπέρ αυτού του νομοσχεδίου.

[1] Διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο, μονοξείδιο του αζώτου, υδροφθοράνθρακες, φθοράνθρακες και εξαφθοριούχο θείο.