Ειδικός Εισηγητής του Προϋπολογισμού 2008

Ο Βουλευτής Έβρου Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος, μέλος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, ορίστηκε ως Ειδικός Εισηγητής του Προϋπολογισμούτου οικονομικού έτους 2008 κατά τη συζήτηση του στη Βουλή.