Εθνικό Τυπογραφείο και λοιπές διατάξεις

«Με το νομοσχέδιο κατοχυρώνεται η βάση δεδομένων του Εθνικού Τυπογραφείου, αναδιαμορφώνεται και προσαρμόζεται η λειτουργία του στις νέες τεχνολογίες.»

Η πρώτη δημόσια τυπογραφική μονάδα με την ονομασία Τυπογραφία της Διοικήσεως οργανώθηκε, με τα τότε υπάρχοντα και υποτυπώδη τεχνικά μέσα και λειτούργησε μόλις το 1825, στο Ναύπλιο. Όλες σχεδόν οι κυβερνήσεις του αγωνιζόμενου για την ανεξαρτησία Έθνους, κατέβαλαν προσπάθεια οργάνωσης τυπογραφικών μονάδων από πολύ πιο μπροστά, προκειμένου να δημοσιοποιούν τις πράξεις τους, όμως οι αντίξοες συνθήκες και οι ανάγκες του αγώνα δυσχέραιναν και ματαίωναν την οποιαδήποτε προσπάθεια.

Το 1833 ιδρύεται «Η Εφημερίς της Κυβερνήσεως» και εγκαθίσταται στη Σταδίου, μέχρι το 1907, όπου μεταφέρθηκε στη σημερινή της εγκατάσταση στην Κουντουριώτου.

Τα 173 χρόνια του Εθνικού Τυπογραφείου είναι άρρηκτα δεμένα με την εθνική νομοθεσία και την πολιτική μας Ιστορία. Μέσα από τις σελίδες της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, εξελίσσεται όλη η πολιτική, οικονομική και κοινωνική ιστορία της Ελλάδας. Με τη δημοσίευση των Συνταγμάτων αποτυπώνεται ο χαρακτήρας του πολιτεύματος. Με τους νόμους και τις διατάξεις σημειώνεται ο τρόπος με τον οποίο κάθε Κυβέρνηση σχεδίασε την πολιτική της και προσπάθησε να υπηρετήσει την ανάπτυξη και τη Χώρα.

Η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως είναι η πιο ξεκάθαρη, αδιαμφισβήτητη και αντικειμενική πηγή για τον ιστορικό, καθρεφτίζοντας την αλήθεια και την πραγματικότητα κάθε εποχής.

Το 1981 ψηφίστηκε ο τελευταίος νόμος για το Εθνικό Τυπογραφείο και το 1976 για την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σήμερα η Κυβέρνηση προχωρά στην εξέλιξη του Οργανισμού. Κλείνει ένας ολόκληρος κύκλος και ανοίγει μία νέα εποχή για τον Έλληνα πολίτη στην κοινωνία της χώρας, της Ευρώπης αλλά και παγκοσμίως.

Στόχος του νέου νομοσχεδίου είναι η σύγχρονη κι αποτελεσματική λειτουργία του Εθνικού Τυπογραφείου με ευρωπαϊκά δεδομένα, είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, η επικαιροποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας και η επίλυση των προβλημάτων που προέκυψαν από την 30ετή εφαρμογή του προηγούμενου νόμου, ενώ η νομοθετική πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της επανίδρυσης του Κράτους.

Μερικές από τις καινοτομίες που εισάγονται είναι ότι το κοινό θα έχει πλέον ελεύθερη πρόσβαση μέσω Διαδικτύου σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, το κόστος πρόσβασης οργανισμών και φορέων άμεσα ενδιαφερομένων στις εκδόσεις του Τυπογραφείου μειώνεται στο 50%, δημιουργούνται Μουσείο και Βιβλιοθήκη του Εθνικού Τυπογραφείου, ενώ οι τεχνίτες και οι βιβλιοδέτες του Τυπογραφείου θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν σεμινάρια σε όσους νέους ενδιαφέρονται να μάθουν την τέχνη τους.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται η έκδοση ενός νέου τεύχους, στο οποίο θα δημοσιεύονται όλοι οι διορισμοί, οι αποσπάσεις, τα μετακλητά όργανα, τα μέλη διοικητικών συμβουλίων της δημόσιας διοίκησης. Αυτό γίνεται γιατί προτεραιότητά μας είναι η αλήθεια και η διαφάνεια. Με αυτόν τον τρόπο ο πολίτης θα γνωρίζει ποιους επιλέγει κάθε κυβέρνηση για να καταλάβουν θέσεις στον δημόσιο τομέα. Σήμερα όλα αυτά τα στοιχεία δημοσιεύονται διάσπαρτα σε διάφορα τεύχη, μαζί με άλλες αποφάσεις, και πολύ δύσκολα μπορεί κάποιος να τα αναζητήσει.

Με το νομοσχέδιο κατοχυρώνεται η βάση δεδομένων του Εθνικού Τυπογραφείου, αναδιαμορφώνεται και προσαρμόζεται η λειτουργία του στις νέες τεχνολογίες.

Κύριο σημείο επίσης του νομοσχεδίου αποτελεί η ίδρυση Μουσείου και Βιβλιοθήκης του Εθνικού Τυπογραφείου με τη μορφή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου. Σκοπός είναι αφενός να διασωθεί το τεράστιο ιστορικό αρχείο και να παραδοθεί ψηφιοποιημένο στο κοινό και αφετέρου να αναδειχθούν τα μηχανήματα του υπάρχοντος Μουσείου, που περικλείουν την ιστορία της δημόσιας τυπογραφίας στην Ελλάδα. Έχει υπάρξει ήδη πρόνοια και προγραμματισμός για τη στέγαση του Μουσείου και της Βιβλιοθήκης. Στο κτίριο που θα ανακαινιστεί, σχεδιάζεται να δημιουργηθεί τμήμα επιμόρφωσης και χώροι για την οργάνωση σεμιναρίων και συνεδρίων.

Με την ψηφιοποίηση των φύλλων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως θα παραδοθούν ηλεκτρονικά στον πολίτη τα ΦΕΚ από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους. Όπως σημειώνει ο Ειδικός Γραμματέας, κ. Γεωργιάδης, από αυτό τον μήνα εφαρμόζεται η ψηφιακή υπογραφή (πρωτόκολλο ασφαλείας), ώστε κάθε πολίτης να είναι βέβαιος πως ό,τι διαβάζει δεν είναι παραποιημένο. Θα εκδοθεί προπληρωμένη ηλεκτρονική κάρτα (των 5 και 20 ευρώ) με την οποία θα είναι δυνατή η εκτύπωση ΦΕΚ από κάθε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Μέσω της «ηλεκτρονικής» βιβλιοθήκης θα υπάρχει διασύνδεση με την κεντρική βιβλιοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Εθνική Βιβλιοθήκη, πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Η Κυβέρνησή μας προσπαθεί και πετυχαίνει μέρα με τη μέρα πολύ σημαντικά βήματα προόδου σε όλους τους τομείς. Βασικός στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μας και η ανάπτυξη της χώρας μας, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, όχι ως ουραγός σε σχέση με την υπόλοιπη ευρωπαϊκή και διεθνή σκηνή αλλά ως πρωτοπόρος.

Με μεγάλη εμπιστοσύνη και ικανοποίηση για την προσπάθεια αυτή, υπερψηφίζω το παρόν νομοσχέδιο.