Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων

«…το νομοσχέδιο είναι μέρος ενός ενιαίου σχεδίου για την οικονομία, που μεταξύ των άλλων οδηγεί και στην εναρμόνιση της νομοθεσίας της χώρας μας με την υπόλοιπη κοινοτική έννομη τάξη, καλύπτοντας και το έλλειμμα που υπήρχε στο σημείο αυτό…»

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται ολοένα και περισσότερο μια αδιάκοπη και στείρα πολεμική εναντίον της Κυβέρνησης, μια προσπάθεια εκμηδένισης της οποιασδήποτε προσπάθειας και παρεμπόδισης της στις πρωτοβουλίες και στις κινήσεις που πραγματοποιεί.

Η απάντησή μας σε αυτήν την υποκριτική και ανέντιμη πολιτικά στάση είναι η ΔΡΑΣΗ. Δράση και εξέλιξη σε όλους τους τομείς της ζωής μας, σε οτιδήποτε αφορά τους πολίτες και τη Χώρα μας.

Με συντονισμένο σχεδιασμό και προγραμματισμό, η Κυβέρνηση προχωρά στη αναμόρφωση της οικονομικής ζωής του τόπου βήμα βήμα, με σύνεση και κοινωνική ευαισθησία, με θάρρος και σύγχρονη οπτική.

Το νομοσχέδιο που συζητούμε σήμερα είναι μέρος ενός ενιαίου σχεδίου για την οικονομία, που μεταξύ των άλλων οδηγεί και στην εναρμόνιση της νομοθεσίας της χώρας μας με την υπόλοιπη κοινοτική έννομη τάξη, καλύπτοντας και το έλλειμμα που υπήρχε στο σημείο αυτό.

Η προσπάθεια αυτή περιλαμβάνει την ενσωμάτωση τριών οδηγιών:

  1. Την οδηγία 2002/87 σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που συμμετέχουν σε Όμιλο Ετερογενών Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων (ΟΕΧΔ)
  2. Την οδηγία 2001/65 σχετικά με τους κανόνες αποτίμησης των χρηματοπιστωτικών μέσων των ανωνύμων εταιριών στην εύλογη αξία.
  3. Την οδηγία 2001/24 σχετικά με τη διαδικασία εκκαθάρισης και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Σύμφωνα με τους στόχους τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και της Χώρας μας, θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για την αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων στο σύνολο της Κοινότητας, με την κατάργηση όλων των εμποδίων στην ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στο εσωτερικό της Κοινότητας. Παράλληλα με την κατάργηση αυτών των εμποδίων, θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια σχετικά με την κατάσταση που ενδέχεται να δημιουργηθεί σε περίπτωση δυσχερειών ενός πιστωτικού ιδρύματος, ιδίως στην περίπτωση που το ίδρυμα αυτό έχει υποκαταστήματα σε άλλα κράτη μέλη.

Έτσι, κατά την περίοδο της δραστηριότητάς του, το πιστωτικό ίδρυμα και τα υποκαταστήματά του, αποτελούν μία ενιαία οντότητα, η οποία υπόκειται στην εποπτεία των αρμόδιων αρχών του κράτους όπου εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας που ισχύει για όλη την Κοινότητα. Θα ήταν ιδιαίτερα άσκοπο να εγκαταλείπεται η ενότητα που αποτελεί το ίδρυμα με τα υποκαταστήματά του, όταν είναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα εξυγίανσης ή να κινηθεί διαδικασία εκκαθάρισης.

Το παρόν σχέδιο νόμου για την εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων, περιλαμβάνει τις διατάξεις εκείνες με τις οποίες ελέγχεται η λειτουργία τους, στην έδρα τους, αλλά και στα υποκαταστήματα που τυχόν διατηρούν σε άλλες χώρες. Είναι ένα νομοσχέδιο με πολλές καινοτομίες.

Ακολουθείται και εδώ η αρχή του «ενιαίου διαβατηρίου», σύμφωνα με την οποία ένα πιστωτικό ίδρυμα με άδεια λειτουργίας, σε ένα κράτος – μέλος, μπορεί να ασκήσει δραστηριότητα και να ιδρύσει υποκαταστήματα οπουδήποτε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να χρήζει περαιτέρω αδείας.

Η ενοποίηση του τραπεζικού συστήματος είναι ακόμα ένα βήμα προς την πραγμάτωση της Ενωμένης Ευρώπης, της κοινής ευρωπαϊκής αγοράς, χωρίς φραγμούς και σύνορα.

Ενόψει όλων αυτών, κρίνεται αποτελεσματικότερη η ανάθεση στις διοικητικές ή δικαστικές αρχές του κράτους μέλους καταγωγής, της αποκλειστικής αρμοδιότητας να αποφασίζουν και να εφαρμόζουν τα μέτρα εξυγίανσης που προβλέπονται στη νομοθεσία και τα συναλλακτικά ήθη του εν λόγω κράτους μέλους. Εξαιτίας της δυσχέρειας που παρουσιάζει η εναρμόνιση των νομοθεσιών και των συναλλακτικών ηθών των κρατών μελών, θα πρέπει να καθιερωθεί η αμοιβαία αναγνώριση, εκ μέρους των κρατών μελών, των μέτρων που λαμβάνει έκαστο εξ αυτών, για να αποκαταστήσει τη βιωσιμότητα των ιδρυμάτων στα οποία έχει χορηγήσει άδεια.

Τα τελευταία 2 χρόνια δίνονται καθημερινές μάχες. Δίνονται μάχες μέσα από αυτήν την αίθουσα, αλλά και στους δρόμους. Προσπάθεια για περισσότερη πρόοδο για τους πολίτες μας. Και οι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης, κάθε μέρα, από όποιο βήμα κι αν βρίσκονται απορρίπτουν, κατηγορούν, προσάπτουν κακές προθέσεις, κακές επιλογές, κακές κινήσεις.

Η Κυβέρνηση δρα. Πράττει. Δεν την τρομάζει κανένα «πολιτικό κόστος».

Δε μου άρεσε ποτέ να μετακυλύω ευθύνες και να μένω στο παρελθόν. Όμως εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία πραγματικότητα.

Όπως και σε ένα νοικοκυριό, όταν έχουμε δανεικά, χρωστούμενα, πρέπει να κάνουμε ότι μπορούμε, νόμιμο βέβαια (γιατί έχουμε δει και αντίθετα παραδείγματα), για να ξεχρεώσουμε, να συμμαζέψουμε την κατάσταση για να μπορέσουμε να φέρουμε προκοπή.

Και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης, με την αποχώρησή σας πριν από δύο χρόνια, αφήσατε τη χώρα με πολλά χρωστούμενα.

Η καραμέλα «ότι για όλα φταίει το ΠΑΣΟΚ» μπορεί να έλιωσε όπως προανέφερε συνάδελφος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, αλλά δυστυχώς η γεύση της ακόμη έχει μείνει. Τόσο σε μας, όσο και κυρίως στον Ελληνικό λαό. Και αλίμονο θα μένει για πολλά χρόνια.

Το λιγότερο λοιπόν που πρέπει να κάνετε, αν όχι να συμπράξετε στις θετικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες, είναι μας αφήσετε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας.

Αρκετά με τα μεγάλα λόγια, τα ατέρμονα «κατηγορώ» και την ισοπέδωση των πάντων.

Αρκετά πια.

Η Κυβέρνηση αυτή μίλησε μία φορά. Στην αρχή της διακυβέρνησής της. Και ήταν ξεκάθαρη. Στόχος της να κάνει ότι είναι δυνατόν για τη χώρα και τους πολίτες.

Από εκείνη τη στιγμή πράττει, εργάζεται.

Με τον ίδιο πάντα στόχο.

Στηρίζω και υπερψηφίζω το παρόν νομοσχέδιο.