Εξαίρεση της Σαμοθράκης από την υποχρεωτική υπαγωγή στον Ο.Α.Ε.Ε.

Ο Βουλευτής Νομού Έβρου Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος κατέθεσε αναφορά στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με την οποία ζητάει την εξαίρεση των επαγγελματιών της Σαμοθράκης από την υποχρεωτική υπαγωγή στον Ο.Α.Ε.Ε.

Επισυνάπτεται το κείμενο της αναφοράς και το έγγραφο των κατοίκων της Σαμοθράκης.

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον Υπουργό Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας

ΘΕΜΑ: Εξαίρεση της Σαμοθράκης από την υποχρεωτική υπαγωγή στον Ο.Α.Ε.Ε.

Κατατίθεται το από 07.12.2009 έγγραφο του Συλλόγου Επαγγελματιών Σαμοθράκης, το οποίο μου κοινοποιήθηκε και αφορά στο αίτημα τους για «εξαίρεση των επαγγελματιών της Σαμοθράκης από την υποχρεωτική υπαγωγή στον Ο.Α.Ε.Ε.», με το οποίο διαμαρτύρονται εντόνως, σχετικά με την αναγκαστική υπαγωγή μεγάλου τμήματος επαγγελματιών στον ΟΑΕΕ (Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών), όπως αυτή προκύπτει από την υπ΄α/α 113 της 24/11/09 Εγκύκλιο του.

Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος

Βουλευτής Έβρου