Διορισμοί επιτυχόντων μέσω ΑΣΕΠ στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Ο Βουλευτής Νομού Έβρου Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος κατέθεσε ερώτηση στον Υπουργό Εσωτερικών , Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τους διορισμούς επιτυχόντων μέσω ΑΣΕΠ στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

Επισυνάπτεται το κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ τον κ. Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΘΕΜΑ: «Διορισμοί επιτυχόντων μέσω ΑΣΕΠ στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών»

Με την υπ’ αριθμόν 1Γ/2008 Προκήρυξη ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 461/11-09-2008 τ. ΑΣΕΠ ) προκηρύχθηκε διαγωνισμός που αφορά στην πλήρωση θέσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης. Ο γραπτός διαγωνισμός έλαβε χώρα στις 4 και 5 Απριλίου 2009. Τα οριστικά αποτελέσματα για τους πτυχιούχους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) εκδόθηκαν από τον ΑΣΕΠ στις 29/10/2009, για τους διοριστέους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) στις 17/11/2009, ενώ για τους πτυχιούχους της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) έχουν εκδοθεί στις 12/02/2010. Κατόπιν εκδόθηκαν τα αντίστοιχα ΦΕΚ με τους πίνακες διοριστέων, ΦΕΚ τεύχος Γ 896/04.11.2009 για τους διοριστέους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΦΕΚ τεύχος Γ 940/23.11.2009 για τους διοριστέους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τέλος ΦΕΚ Γ 146/26.02.2010 για τους διοριστέους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Ακολούθησαν προσωπικές επιστολές (οι ημερομηνίες ποικίλουν καθώς πρόκειται για ατομικές επιστολές) προς όλους τους επιτυχόντες με τις οποίες τους καλούσαν από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Προσωπικού (Δημοσιονομικών, Τελωνειακών, Εφοριακών και των λοιπών ειδικοτήτων) του Υπουργείου Οικονομικών να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πτυχία, ιατρικές γνωματεύσεις) για την ολοκλήρωση του διορισμού τους, το οποίο και πράξανε ως οφείλανε εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Όπως ρητά προβλέπεται σύμφωνα με την παράγραφο ΙΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ του κεφαλαίου Η’ του ανωτέρου τεύχους του ΑΣΕΠ οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων διορίζονται υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών και το αργότερο μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την έκδοση των πινάκων διοριστέων. Οι ανωτέρω προθεσμίες έχουν λήξει στις 4/3/2010 για τους επιτυχόντες της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης , στις 23/3/2010 για τους επιτυχόντες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στις 26/06/2010 για τους επιτυχόντες της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Η ανησυχία όλων για το μέλλον και την εξέλιξη του διαγωνισμού αυτού είναι εύλογη μετά τις τελευταίες δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών για πάγωμα των προσλήψεων και την σταδιακή απορρόφησή των επιτυχόντων μέσα στα επόμενα χρόνια.

Να επισημάνουμε ότι οι περισσότεροι από τους επιτυχόντες βρίσκονται σε πολύ δυσχερή θέση, τόσο ψυχικά, όσο και οικονομικά. Αυτό οφείλεται στο ότι μετά από σκληρή προσπάθεια (εξαντλητικό διάβασμα παράλληλα με δουλειά και υποχρεώσεις) και ενώ έχουν επιτύχει μεταξύ χιλιάδων σε ένα γραπτό, αξιοκρατικό, αδιάβλητο διαγωνισμό, ο διορισμός τους βρίσκεται ένα βήμα πριν την ολοκλήρωσή του, μένουν μετέωροι. Όλοι ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 25-40, έχουν πλήθος οικογενειακών, οικονομικών και άλλων υποχρεώσεων και ήδη έχουν δρομολογήσει τις απαραίτητες αλλαγές στη ζωή τους προκειμένου να ανταποκριθούνε στις απαιτήσεις και στα καθήκοντα του Δημοσίου Λειτουργού.

Πολλοί από τους επιτυχόντες έχουνε ήδη παραιτηθεί από τις δουλειές τους στον Ιδιωτικό Τομέα, κάτω από την πίεση της τυπικής τους υποχρέωσης και της ευσυνειδησίας τους να αποχωρήσουνε έχοντας ενημερώσει τον εργοδότη τους ένα μήνα πριν την παραίτησή τους, ενώ άλλοι έχουν παραιτηθεί από θέσεις του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, καθώς η διαδικασία παραίτησης και διακοπής μισθοδοσίας είναι χρονοβόρα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών και κλείσιμο βιβλίων. Άλλοι είναι διοριστέοι σε διαφορετικό Νομό από τον τόπο της έως τώρα διαμονής τους και έχουν ήδη προβεί σε ενοικίαση κατοικίας στον τόπο διορισμού τους, καθώς πέρα των όσων ο Νόμος ρητά αναφέρει, είχαν και τις διαβεβαιώσεις των υπαλλήλων των αντίστοιχων διευθύνσεων του Υπουργείου ότι οι διαδικασίες προχωρούν κανονικά (πράγμα το οποίο επικαλούνται ακόμα και σήμερα και ορθός πράττουν αφού όπως τους ενημερώνουν δεν έχουν λάβει εντολή να σταματήσουν τις διαδικασίες).

Πέραν όλων των άλλων συνθηκών ασφάλειας δικαίου που πρέπει να διασφαλιστούν, είναι σαφές ότι και το Δημόσιο συμφέρον θα εξυπηρετηθεί καλύτερα όχι με την αναστολή, αλλά με την ολοκλήρωση των προσλήψεων, διότι με την κάλυψη πάμπολλων υφισταμένων κενών νευραλγικών οργανικών θέσεων του Υπουργείου Οικονομικών, το Δημόσιο θα ωφεληθεί άμεσα και πολλαπλασιαστικά, ενισχύοντας ουσιαστικά, τόσο τον εισπρακτικό όσο και ελεγκτικό μηχανισμό του Υπουργείου Οικονομικών , σε μια περίοδο που η ανάγκη άμεσης στελέχωσης με νέο επιστημονικά ελεγμένο και καταρτισμένο προσωπικό καθίσταται πιο αναγκαία και επιτακτική από ποτέ, δια την επίτευξη του Εθνικού στόχου της ανάτασης της οικονομίας.

Κατόπιν όλων αυτών

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

Πότε πρόκειται να προβεί στο διορισμό των επιτυχόντων του διαγωνισμού της υπ’ αριθμόν 1Γ/2008 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ καθώς ήδη για τη μία κατηγορία επιτυχόντων έχει ήδη καταστρατηγηθεί η προθεσμία των 4 μηνών που δίνει ο νόμος.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος

Βουλευτής Έβρου