Διακοπή λειτουργίας του Πρακτορείου της ΔΕΗ Διδυμοτείχου

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης

Κύριε Υπουργέ.

Τον Οκτώβριο του 2008 η Δ/νση Εμπορίας της ΔΕΗ έκλεισε οριστικά το Υποπρακτορείο του Σουφλίου, με το επιχείρημα της περιστολής των δαπανών, δημιουργώντας ένα τεράστιο πρόβλημα εξυπηρέτησης των καταναλωτών στο μεγαλύτερο μέρος του κεντρικού τμήματος του Νομού Έβρου. Παρά τις έντονες αντιδράσεις φορέων και κατοίκων της εν λόγω περιοχής η Διοίκηση της ΔΕΗ επέμεινε στην απόφαση της.

Κατόπιν τούτου προχώρησε τον Φεβρουάριο του 2009 και στην απόφαση για διακοπή λειτουργίας του Πρακτορείου της και στην πόλη του Διδυμοτείχου, επικαλούμενη προφανώς τους ίδιους λόγους.

Η συγκεκριμένη απόφαση δεν λαμβάνει υπόψη της μια σειρά από ζητήματα, όπως:

  1. Το συγκεκριμένο Πρακτορείο, μετά την προαναφερθείσα διακοπή του αντίστοιχου της πόλης του Σουφλίου, εξυπηρετεί καταναλωτές της μεγαλύτερης γεωγραφικά έκτασης του Νομού Έβρου.
  1. Η πόλη του Διδυμοτείχου είναι έδρα του Επαρχείου Βορείου Έβρου με πλήθος Υπηρεσιών – Πολιτικών (Νοσοκομείο, ΤΕΙ, Σχολή Αστυφυλάκων και άλλων κρατικών) και Στρατιωτικών (Μεραρχία, Ταξιαρχία, Αεροπορία, κ.α.) με αποτέλεσμα ο κύκλος εργασιών του Πρακτορείου της ΔΕΗ να μην περιορίζεται μόνον στην εξόφληση λογαριασμών, αλλά και σε πιο σύνθετες εργασίες, που αντικείμενο έχουν την εργασία γραφείου σχετικά με την ηλεκτροδότηση και την παροχή υπηρεσιών.
  1. Στο Διδυμότειχο η ΔΕΗ έχει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις (διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών) που την απαλλάσσουν από τα υποτιθέμενα οικονομικά βάρη λειτουργίας.
  1. Η κατάργηση του Πρακτορείου της ΔΕΗ δημιουργεί ανασταλτικό παράγοντα στις προσπάθειες που γίνονται για αναβάθμιση του αναπτυξιακού περιβάλλοντος και κλίματος της (εξαιρετικά ευαίσθητης) περιοχής και την περιφερειακή αποκέντρωση και ανάπτυξη της.
  1. Η έλλειψη ανταγωνιστικού φορέα δίνει την αίσθηση στους καταναλωτές ότι τέτοιες αποφάσεις αποτελούν μονοπωλιακού τύπου συμπεριφορές.

Στις μέχρι σήμερα καθολικές αντιδράσεις του Δημάρχου Διδ/χου, του συνόλου των κατοίκων και φορέων της περιοχής και στις επαφές με τη Διοίκηση της ΔΕΗ, αυτή εμμένει στην απόφαση της και απαντά στερεοτύπως αρνητικά.

Κατόπιν τούτων

Ερωτάστε Κύριε Υπουργέ

Τι προτίθεστε να πράξετε ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του Πρακτορείου της ΔΕΗ στο Διδυμότειχο;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος

Βουλευτής Έβρου