Διαγωνισμός Ανέγερσης Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης και Αστυνομικού Τμήματος Φερών Αλεξανδρούπολης

Αθήνα, 3-3-2011

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστο Παπουτσή

ΘΕΜΑ: «Διαγωνισμός ανέγερσης Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης και Αστυνομικού Τμήματος Φερών Αλεξανδρούπολης»

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προκήρυξε Διαγωνισμό για την «Ανέγερση προκατασκευασμένου κτιρίου (ΠΡΟΚΑΤ) Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης και Αστυνομικού Τμήματος Φερών Αλεξανδρούπολης», προϋπολογισμού 2.460.000 Ευρώ και ημερομηνία διεξαγωγής την 8/3/2011.

Σχετικά με τον ως άνω Διαγωνισμό επισημαίνεται ότι οι περιοριστικοί όροι που τίθενται είναι τέτοιοι που στην πράξη αποκλείουν τη συμμετοχή των εργοληπτικών Επιχειρήσεων του Νομού, αλλά και ευρύτερα της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης και προκαλούν σειρά ευλόγων ερωτηματικών, όπως:

  1. Αν μια εργοληπτική εταιρεία έχει εκτελέσει έργο προκατασκευής πριν από έξη χρόνια, αντί των πέντε που ζητάει η διακήρυξη, σημαίνει ότι έχει χάσει την τεχνική της ικανότητα;
  2. Γιατί προτιμήθηκε η μέθοδος της προκατασκευής αντί της συμβατικής, όταν είναι γνωστό ότι μιας και δεν υπάρχουν βιομηχανικές μονάδες ΠΡΟΚΑΤ κατασκευών, το κόστος μεταφοράς καλύπτει ιδιαίτερα σημαντικό μέρος του συνολικού κόστους του έργου;
  3. Δεν περιορίζεται ο ανταγωνισμός όταν ζητείται η αποκλειστική συνεργασία μέσω συμβολαιογραφικής πράξης με Νομικό πρόσωπο;

Οι προαναφερόμενοι ειδικοί όροι έχουν σαν άμεση επίπτωση τη στέρηση από το τοπικό δυναμικό (εργατικό, βιοτεχνικό, εμπορικό, επιστημονικό) στη δύσκολη αυτή συγκυρία γενικά, αλλά και ειδικότερα στον κατασκευαστικό κλάδο, της δυνατότητας να εργαστούν, πέραν του γεγονότος ότι προκαλούν μείωση του αναγκαίου ανταγωνισμού στους διαγωνισμούς, κάτι που σίγουρα δεν είναι προς το συμφέρον του Δημοσίου.

Τις ανωτέρω ανησυχίες έχει επισημάνει και το Περιφερειακό Τμήμα Έβρου της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

Ενόψει όλων των ανωτέρω

Ερωτάται o κ. Υπουργός

Εάν προτίθεται να προβεί στην αναβολή του διαγωνισμού και την επαναδημοπράτηση του έργου χωρίς τους περιοριστικούς όρους.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος

Βουλευτής Έβρου