Διαγωνισμός ανέγερσης νέου Μουσείου Αλεξανδρούπολης

Αθήνα, 3-3-2011

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ τον Υπουργό Πολιτισμού & Τουρισμού κ. Παύλο Γερουλάνο

ΘΕΜΑ: «Διαγωνισμός ανέγερσης Νέου Μουσείου Αλεξανδρούπολης»

Το Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού προκήρυξε Διαγωνισμό για την «Ανέγερση Νέου Μουσείου Αλεξανδρούπολης», προϋπολογισμού 7.960.560 Ευρώ και ημερομηνία διεξαγωγής την 4/5/2011.

Σχετικά με τον ως άνω Διαγωνισμό επισημαίνεται ότι οι περιοριστικοί όροι που τίθενται είναι τέτοιοι που στην πράξη αποκλείουν τη συμμετοχή των εργοληπτικών Επιχειρήσεων του Νομού, αλλά και ευρύτερα της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης και προκαλούν σειρά ευλόγων ερωτηματικών, όπως:

  1. Γιατί απαιτείται εμπειρία σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα που έχουν αναπαλαιωθεί, χωρίς να υπάρχει καμία σχέση μεταξύ ενός υπό ανέγερση καινούριου κτιρίου και ενός διατηρητέου;
  2. Γιατί απαιτείται εμπειρία παρόμοιου έργου για ένα κοινό οικοδομικό έργο και δεν ζητήθηκε τόσα χρόνια για κανένα άλλο οικοδομικό έργο που δημοπρατήθηκε τουλάχιστον την τελευταία εικοσαετία στην περιοχή;

Οι προαναφερόμενοι ειδικοί όροι έχουν σαν άμεση επίπτωση τη στέρηση από το τοπικό δυναμικό (εργατικό, βιοτεχνικό, εμπορικό, επιστημονικό) στη δύσκολη αυτή συγκυρία γενικά, αλλά και ειδικότερα στον κατασκευαστικό κλάδο, της δυνατότητας να εργαστούν, πέραν του γεγονότος ότι προκαλούν μείωση του αναγκαίου ανταγωνισμού στους διαγωνισμούς, κάτι που σίγουρα δεν είναι προς το συμφέρον του Δημοσίου.

Τις ανωτέρω ανησυχίες έχει επισημάνει και το Περιφερειακό Τμήμα Έβρου της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

Ενόψει όλων των ανωτέρω

Ερωτάται o κ. Υπουργός

Εάν προτίθεται να προβεί στην αναβολή του διαγωνισμού και την επαναδημοπράτηση του έργου χωρίς τους περιοριστικούς όρους.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος

Βουλευτής Έβρου