Δήλωση για Πεδίο Βολής "Ψηλός Στάλος"

Ο Βουλευτής Έβρου της Νέας Δημοκρατίας Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος, εκφράζει την ικανοποίηση του για την απόφαση που ελήφθη από το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας και αφορούσε στην αναγκαστική απαλλοτρίωση των εκτάσεων του Πεδίου Βολής «Ψηλός Στάλος», σύμφωνα με την οποία ακυρώνεται η προκηρυχθείσα απαλλοτρίωση.

Με την απόφαση αυτή παύει οριστικά η διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και ικανοποιείται το αίτημα των φορέων και των κατοίκων της περιοχής.