Δελτίο Τύπου της 07 Μαΐου 2009

Σας γνωρίζουμε ότι ο Βουλευτής Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος κατέθεσε:

Eρώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την καταβολή συμμετοχής για την ενεργοποίηση των ατομικών δικαιωμάτων .

Αναφορά σχετικά με την αναπροσαρμογή τιμών μισθωμάτων και απώλειας εισοδήματος ενταγμένων στους Καν. 2080/92 & 1257/99 της Ε.Ε. για δενδροφύτευση δικαιωμάτων.

Αναφορά σχετικά με τη συνέχιση άσκησης θήρας και επαρκούς θηροφύλαξης των ειδών της άγριας πανίδας και κατοχύρωση του ρόλου της στις κυνηγετικές οργανώσεις.

Από το Γραφείο Τύπου