Δελτίο Τύπου PABSEC

Από το Πολιτικό Γραφείο του Βουλευτού Αλέξανδρου Δερμεντζόπουλου ανακοινώνεται ότι:

Ο Βουλευτής Έβρου κος Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος με την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής , είχε συγκαλέσει τα μέλη της Επιτροπής Πολιτιστικών, Εκπαιδευτικών και Κοινωνικών Υποθέσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Οικονομικής Συνεργασίας Κρατών Ευξείνου Πόντου (PABSEC), σε συνεδρίαση στη Σόφια της Βουλγαρίας για το διήμερο 26-27/3/2008, με θέμα «Κοινωνική Συνοχή στις Παρευξείνιες Χώρες: Συμβολή στην πολιτική σταθερότητα».

Οι εργασίες της συνεδρίασης ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία και ο Πρόεδρος της επιτροπής στο πέρας των εργασιών, ζήτησε από τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής την προώθηση των πορισμάτων, για επικύρωση τους από τα Εθνικά τους Κοινοβούλια.