Δελτίο Τύπου PABSEC (Ρώμη)

Ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος θα συμμετέχει ως εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Οικονομικής Συνεργασίας Κρατών Ευξείνου Πόντου (PABSEC), στην Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα Τρόφιμα και τη Γεωργία (FAO) στις 3-5 Ιουνίου 2008 που θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη στην οποία θα λάβουν μέρος Υπουργοί και αξιωματούχοι πολλών χωρών.

Αντικείμενο της Συνάντησης αποτελεί η παγκόσμια πείνα και η κακή ποιότητα των τροφίμων αντιμετωπίζοντας τις υψηλές τιμές τους, την έλλειψη πηγών πρώτων υλών, τις κλιματικές αλλαγές, τις αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες και την αύξηση του πληθυσμού.

Στόχοι της Συνάντησης είναι να αναγνωριστούν οι νέες προκλήσεις που εμφανίζονται στην ασφάλεια, στην παροχή και στη ζήτηση των τροφίμων, να υπάρξει διεύρυνση στη σχέση ασφάλειας τροφίμων – κλιματικών αλλαγών – βιοενέργειας και να χαραχθεί και να υιοθετηθεί μια ενιαία πολιτική, στρατηγική και προγράμματα ενίσχυσης της ασφάλειας και περιορισμού στις τιμές των τροφίμων.

Ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος συμμετέχει στην Σύνοδο Κορυφής σε μια περίοδο που ηασφάλεια και η επάρκεια των τροφίμων βρίσκεται στο επίκεντρο του εθνικού ενδιαφέροντος, καθώς παράλληλα οι συνέπειες της χρήσης της βιοενέργειας αγγίζουν όλη την υφήλιο με την έλλειψη των παράγωγων προϊόντων και την παράλληλη εκτίναξη των τιμών τους.