Αύξηση συντάξεων Δημοσίου και άλλες διατάξεις

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι.

Με ικανοποίηση υποδέχομαι το παρόν νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο αυτό, που είναι ακόμη μια προσπάθεια ενδυνάμωσης του κοινωνικού κράτους, για την ενίσχυση και τη διαφύλαξη του οποίου είχαμε δεσμευτεί και τώρα πραγματοποιούμε συνεχείς και αδιάλειπτες προσπάθειες και δράσεις.

Χρέος κάθε κυβέρνησης είναι η άσκηση πολιτικής αναδιανομής του εθνικού εισοδήματος με την διαμόρφωση της κατάλληλης φορολογικής πολιτικής, την απασχόληση, καθώς και με την υιοθέτηση κοινωνικής πολιτικής, και ιδίως πολιτικής που στοχεύει στην αρωγή των οικονομικά ασθενέστερων τάξεων. Συνεπείς σε αυτό το χρέος, αυτή η Κυβέρνηση ολοκλήρωσε ήδη τη φορολογική μεταρρύθμιση και θέσπισε τον αναπτυξιακό νόμο παρέχοντας ουσιαστικά κίνητρα στους πολίτες. Και τώρα προχωρά στην ψήφιση νόμου για την αύξηση των συντάξεων, αλλά και τη διασαφήνιση πολλών μετέωρων, τόσο φραστικά όσο και λειτουργικά, περιπτώσεων, προκειμένου να ανακουφίσουμε, προστατεύσουμε και προφυλάξουμε τους πολίτες από χρονοβόρες διαδικασίες και άσκοπες ταλαιπωρίες. Και δίνουμε λύση σε μια σειρά από προβλήματα που ανέκυψαν από αμέλειες, εκκρεμότητες και ανεπάρκειες των προηγούμενων κυβερνήσεων,

Το νομοσχέδιο αυτό είναι μια αυθεντική ένδειξη κοινωνικής πρόνοιας και αρωγής. Ο κόσμος κουράστηκε από τη γεμάτη λαϊκισμό έκφραση φιλευσπλαχνίας και φιλανθρωπίας, που και τον αποπροσανατόλιζε και τον υποβίβαζε.

Το νομοσχέδιο αυτό αφήνει στην άκρη τις λεκτικές και παρέχει τις νομικές εγγυήσεις στους δικαιούχους, να διεκδικήσουν τα κοινωνικά τους δικαιώματα. Εν ολίγοις, κυρίες και κύριοι, για άλλη μια φορά η Κυβέρνηση αυτή αφήνει τα λόγια και μιλά με έργα!

Στόχος δικός μας, παράλληλα με μια επιτυχημένη οικονομική πολιτική της χώρας μας, για την οποία πολύ σκληρά εργαζόμαστε, αν μάλιστα, λάβει κανείς υπόψη του και την δεινή οικονομική κατάσταση που μας κληροδοτήθηκε, είναι η κατοχύρωση των κοινωνικών δικαιωμάτων, της κοινωνικής ασφάλειας και αξιοπρέπειας των πολιτών μας με την ικανοποίηση των στοιχειωδών βιοτικών αναγκών τους.

Η κοινωνική ασφάλιση για άλλους συνιστά μόνο δαπάνη και κόστος για την οικονομία. Για την κυβέρνησή μας, όμως, οι δαπάνες για την κοινωνική ασφάλιση συνιστούν επενδυτικές, δηλαδή παραγωγικές, επιλογές και συνεπώς οδηγούν στη βελτίωση της παραγωγικότητας της οικονομίας και συμβάλλουν στην αναπτυξιακή της δύναμη.

Για εμάς ισόρροποι στόχοι είναι η απασχόληση, η οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική δικαιοσύνη.

Σημαντικό είναι να τονίσουμε, ότι σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης – για παράδειγμα στη Γερμανία και στην Ιταλία – υπάρχει σαφής περιορισμός ή έστω στασιμότητα στον τομέα των συντάξεων. Η Κυβέρνηση μας όμως με θάρρος, σύνεση, προγραμματισμό κι ευαισθησία καταθέτει το νομοσχέδιο αυτό και προχωρά στην αύξηση των συντάξεων.

Έτσι, με το νομοσχέδιο αυτό προχωρούμε σε αύξηση 4% της βασικής σύνταξης, με την ταυτόχρονη λήψη όλων των ασφαλιστικών δικλείδων, προκειμένου να μην υπάρξουν περιθώρια παρερμηνειών.

Προχωρούμε στην αποκατάσταση των αδικιών του παρελθόντος με την επιστροφή του ΛΑΦΚΑ και μάλιστα προβλέποντας και τον τρόπο καταβολής του.

Δυστυχώς για να προχωρήσουμε μπροστά θα πρέπει να διορθώσουμε πολλά λάθη. Πολλά λάθη - πολλών χρόνων. Λάθη από αμέλεια, λάθη από σκοπιμότητα, λάθη τα οποία πλήρωσε και πληρώνει ακόμα και τώρα κάθε Έλληνας πολίτης ξεχωριστά. Κακές αποφάσεις, ασυνέπεια, αδικία, αδιαφορία και διαφθορά ήταν τα χαρακτηριστικά της διαχείρισής σας. Και τώρα ασκείτε κριτική και σε οποιαδήποτε προσπάθεια νοικοκυρέματος. Σταματήστε επιτέλους να προξενείτε δεινά σε αυτή τη Χώρα!. Προδώσατε την εμπιστοσύνη που σας έδειξαν οι Έλληνες πολίτες, πολλές φορές και με πολλούς τρόπους. Βοηθήστε, ή τουλάχιστον αφήστε μας, να αποκαταστήσουμε τη ζημιά, που εσείς προξενήσατε και σταματήστε τις υποκρισίες και τις μεθοδευμένες στρατηγικές λασπολογίας.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι.

Στο άρθρο 4 θεσπίζεται η ίση αντιμετώπιση του χήρου συζύγου με τη χήρα σύζυγο. Η ρύθμιση αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς ως τώρα η χορήγηση συντάξεως σε χήρο, εξαρτιόταν από ιδιαίτερες προϋποθέσεις, η συνδρομή των οποίων δεν απαιτούνταν για τη χορήγηση της συντάξεως σε χήρα. Το νομοσχέδιο αυτό άρει την αδικαιολόγητη αυτή διάκριση βάσει του φύλου και αποκαθιστά την κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας και ειδικότερα την ισότητα των δύο φύλων που θεμελιώνεται στα άρθρα 4 παρ. 2 και 116 του Συντάγματός μας.

Τέλος το παρόν νομοσχέδιο επιλαμβάνεται και ρυθμίζει διεξοδικά και με πολλή προσοχή διάφορα ζητήματα που παρέμεναν εκκρεμή για πάρα πολύ καιρό και ταλαιπωρούσαν τους πολίτες δημιουργώντας παράλληλα αβεβαιότητα κι ανασφάλεια δικαίου. Και για τα οποία θα αναφερθούμε διεξοδικά στην συζήτηση των άρθρων.

Δε χωρεί αντίλογος σε αυτήν την προσπάθεια. Είναι αντιφατικό, εξαιρετικά ύποπτο κι επικίνδυνο να ασκεί κανείς κριτική σε ένα νομοσχέδιο που μόνο προσφέρει στον πολίτη!

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι.

Προχωρούμε βήμα βήμα. Προγραμματίσαμε και μοιραστήκαμε με τους συμπολίτες μας τους στόχους μας για ένα δυνατό, ευνομούμενο και δίκαιο κράτος για όλους τους πολίτες. Αυτό το νομοσχέδιο είναι ένας ακόμα κρίκος για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Είναι ένα νομοσχέδιο για τους πολίτες.