Αποζημίωση για μη χρήση θερινής αδείας σε εκπαιδειτικούς

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Βουλευτής Ν.Έβρου κ. Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος, κατέθεσε ερώτηση προς την κ. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Άννας Διαμαντοπούλου σχετικά με την Αποζημίωση για μη χρήση θερινής αδείας σε εκπαιδευτικούς.

Επισυνάπτεται το κείμενο της ερώτησης.

Αθήνα, 8-7-2010

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κ. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Αποζημίωση για μη χρήση θερινής αδείας σε εκπαιδευτικούς»

Μετά την ανακοίνωση των βαθμών στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, σε όλα τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ της χώρας, ξεκίνησε η διαδικασία της έκδοσης (εκτύπωσης) των απολυτήριων και των βεβαιώσεων πρόσβασης των αποφοίτων. Η εκτύπωση αυτή, γίνεται μέσω τυποποιημένης διαδικασίας η οποία εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια, από το λογισμικό «Νέστωρ» της εταιρίας «Έπαφος». Αφού ολοκληρώθηκε η εκτύπωση όλων των απολυτήριων και όλων των βεβαιώσεων πρόσβασης για κάθε μαθητή σε κάθε σχολείο της χώρας, διαπιστώθηκε από… «παρατηρητικά μάτια», ότι σε όλα αυτά τα δημόσια έγγραφα, η επικεφαλίδα ήταν «Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» και όχι «Υπουργείο Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων», όπως θα έπρεπε, αφού αυτό είναι το νέο όνομα του Υπουργείου. Έτσι, ο όγκος εργασίας των εκπαιδευτικών σε όλα τα Λύκεια της χώρας, εξαιτίας αυτής της ανευθυνότητας του Υπουργείου και της συνεργαζόμενης με αυτό εταιρίας, διπλασιάστηκε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Για να εκτυπωθούν τόσες χιλιάδες απολυτήρια και βεβαιώσεις πρόσβασης σε όλους τους αποφοίτους, το κόστος είναι τεράστιο. Περιττά έξοδα λοιπόν σε μια εποχή που η χρηματοδότηση των σχολείων είναι υποτυπώδης συγκριτικά με άλλα χρόνια, ενώ τα πάγια έξοδα μιας σχολικής μονάδας, συνεχώς αυξάνονται (πετρέλαια το χειμώνα, ΔΕΗ, ΟΤΕ, γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα υλικά, υλικά καθαρισμού κτλ.)

Με έγγραφο του το ΥΠΔΒΜΘ, καθορίζει πως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών, την Τρίτη 6/7/2010, όπου κλήθηκαν να συνεδριάσουν οι Σύλλογοι Διδασκόντων όλων των ΓΕΛ της χώρας, από εκεί και πέρα στα σχολεία θα παραμείνουν μόνο δυο άτομα. Ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής της σχολικής μονάδας και ένας ακόμη καθηγητής ο οποίος χειρίζεται το ηλεκτρονικό λογισμικό «Νέστωρ». Οι μέρες για την απασχόληση αυτών των δύο ατόμων είναι η Πέμπτη 8/7/2010 και η Παρασκευή 9/7/2010. Με έκπληξη λοιπόν γίνεται αντιληπτό πως η Τετάρτη 7/7/2010 για το Υπουργείο θεωρείται κενή ημέρα όπου τα σχολεία δεν χρειάζεται να είναι ανοικτά (άσχετα αν εκείνη την ημέρα ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων). Τελικά χάρη στο υψηλό αίσθημα ευθύνης που διακρίνει το σύνολο των εκπαιδευτικών της χώρας, οι περισσότεροι πήγαν στα σχολεία τους και τις τέσσερις ημέρες, άσχετα αν είχε ξεκινήσει η περίοδος των θερινών διακοπών τους, ώστε να βοηθήσουν στην τόσο σημαντική και υπεύθυνη εργασία, η οποία σίγουρα δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί μόνο από δύο ανθρώπους, ειδικά όταν τα περισσότερα σχολεία δεν διαθέτουν βοηθητικό προσωπικό (επιστάτες και γραμματείς).

Ενόψει όλων των ανωτέρω

Ερωτάται η κ. Υπουργός

  1. Πότε θα σταματήσει επιτέλους η προχειρότητα με την οποία το ΥΠΔΒΜΘ, αντιμετωπίζει τόσο σημαντικές διαδικασίες όπως η χρηματοδότηση των σχολείων καθώς επίσης η έκδοση σωστών απολυτηρίων και βεβαιώσεων πρόσβασης;
  2. Πως ήταν δυνατόν, μέσα σε μια ημέρα, την Τρίτη 6/7/2010 να εκτυπωθούν (και μάλιστα δυο φορές λόγω του λάθους στο λογότυπο του Υπουργείου) όλα τα απολυτήρια ώστε να υπογραφούν από το Σύλλογο Διδασκόντων του κάθε σχολείου; Είναι ευνόητο πως όλοι οι εκπαιδευτικοί αναγκαστικά πήγαν στα σχολεία τους τουλάχιστον δυο ημέρες. Την Τρίτη 6/7/2010 και την Τετάρτη 7/7/2010.
  3. Θα πληρωθούν όλοι αυτοί οι εκπαιδευτικοί τη νόμιμη αποζημίωση που καθορίζεται από την παρ.7 (περ.α) του αρθ.1 του Νόμου 2909/01 και την υπ’αριθμ. 2/42024/0022/24-08-2001 ΚΥΑ ΥΠΕΠΘ και Υπ.Οικ. (ΦΕΚ 1122τ.Β΄) για τις δύο ημέρες που απασχολήθηκαν, μιας και ήταν αδύνατο να τελειώσουν οι εργασίες μόνο σε μια μόνο ημέρα που όριζε η Υπουργική Απόφαση;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος

Βουλευτής Έβρου