Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων Εταιρειών στην εύλογη αξία & τροπολογίες

ΟΜΙΛΙΑ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, Βουλευτή Ν.ΕΒΡΟΥ, ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

"Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων Εταιρειών στην εύλογη αξία" & ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

« …πρέπει οι εργαζόμενοι στην ΟΤΤΟ ΕΒΡΟΣ να συμπεριληφθούν στην ευνοϊκή τροπολογία που αφορά τους εργαζόμενους στα Κλωστοϋφαντουργεία της Νάουσας…»

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έχουν ως πρωταρχικό στόχο την καλύτερη απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης των εταιριών και τη βελτίωση της παρεχόμενης πληροφόρησης μέσω των οικονομικών καταστάσεων. Τα Πρότυπα είναι και πρέπει να γίνουν και στη χώρα μας τα οχήματα για την πληρέστερη και ποιοτικά αναβαθμισμένη οικονομική πληροφόρηση που οδηγεί στην οικονομική ανάπτυξη και τη διαφάνεια.

Τα ΔΛΠ δεν είναι λεπτομερειακοί κανόνες που περιγράφουν τις συναλλαγές μιας επιχείρησης και τον τρόπο λογιστικής απεικόνισης, αλλά γενικοί κανόνες που επιβάλλουν να απεικονίζεται η ουσία των συναλλαγών και όχι ο τύπος τους.

Η κατεύθυνση προς την οποία κινούμαστε και κινείται το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτή της διασφάλισης της αξιοπιστίας και συγκρισιμότητας των πληροφοριών με την ενιαία επιβολή προτύπων, έτσι ώστε να μην υπάρχουν αποκλίσεις στις εκτιμήσεις για την χρηματοοικονομική κατάσταση των εταιριών, οι οποίες οφείλονται στις διαφορές της λογιστικής νομοθεσίας των κρατών μελών.

Τα οικονομικά στοιχεία που δημοσίευσαν οι εισηγμένες επιχειρήσεις και το τρίμηνο και το εξάμηνο του 2005, είναι ποιοτικά αναβαθμισμένα και πληρέστερα από αυτά που μέχρι σήμερα διάβαζε ο ενδιαφερόμενος επενδυτής.

Από τα μέχρι σήμερα δεδομένα πιστεύουμε ότι έχει γίνει σημαντική πρόοδος στην πληροφόρηση για τα οικονομικά των επιχειρήσεων. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε, αλλά αν δουλέψουμε όλοι συστηματικά και αποφύγουμε υπερβολικές απαιτήσεις, σε αυτό το στάδιο εφαρμογής των ΔΛΠ, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα πετύχουμε το άριστο αποτέλεσμα, δηλαδή την εφαρμογή των προτύπων με τρόπο επωφελή για την ελληνική οικονομία.

Με το νέο σύστημα οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στους αρμόδιους φορείς (πχ Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τις εισηγμένες) με συγκεκριμένα αιτήματα και συγκεκριμένες προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων τους. Και τα αιτήματα αυτά και οι προτάσεις τους θα ακουσθούν από ανθρώπους, οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενο και έχουν την υπηρεσιακή δυνατότητα να προωθήσουν λύσεις.

Αυτό δείχνει ότι το κράτος έχει περάσει πια από την εποχή που από καθέδρας, με αποφάσεις χωρίς διάλογο, πίστευε ότι έλυνε τα προβλήματα και τα διάφορα ζητήματα των επιχειρήσεων και έχει μπει σε μια εποχή υιοθέτησης κι εφαρμογής ενός συνεχούς διαλόγου, ώστε να προσαρμόζει, για τις επιχειρήσεις, όσο το δυνατό γρηγορότερα τις νομοθετικές ρυθμίσεις στις συνθήκες της εποχής.
Αυτός ο συνεχής διάλογος και ο μηχανισμός συνεχούς επιλύσεως των προβλημάτων των επιχειρήσεων θα πρέπει να παραδεχθείτε ότι αποτελεί καινοτομία για την ελληνική πολιτεία και πραγματικότητα.

Ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο για την περαιτέρω αναπτυξιακή τροχιά της οικονομίας μας, περνάει τελικά απαρατήρητο, επισκιασμένο από την αντιπολίτευση και από τα ΜΜΕ, από μια σημαντική πρωτοβουλία-τροπολογία αυτής της Κυβέρνησης και που αφορά τους πρώην εργαζόμενους στις Κλωστοϋφαντουργικές Επιχειρήσεις της Νάουσας. Αναγκαστικά, λοιπόν, θα αναφερθώ και εγώ σ’ αυτό το θέμα κάνοντας μια πρόταση και ένα γενικό σχολιασμό περί πολιτικής συμπεριφοράς.

Έτσι, λοιπόν, θα ήθελα να γνωρίσω στους κυρίους Υπουργούς που κατέθεσαν την τροπολογία ότι αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της κλωστοϋφαντουργικής επιχείρησης της Νάουσας – θυγατρική της - αποτελεί και η ΟΤΤΟ-ΕΒΡΟΣ στο Νομό Έβρου.

Και όπως για όλα τα δεινά που ακολουθούν τους εργαζόμενους της μητρικής εταιρείας, δίκαιο και έντιμα πολιτικά είναι να τύχουν οι εργαζόμενοι αυτής της επιχείρησης και των ευεργετημάτων της συγκεκριμένης τροπολογίας. Δηλαδή είναι άδικο για τα αρνητικά να θεωρούνται εργαζόμενοι στην εταιρία και να συμπεριλαμβάνονται στα ποσοστά απολύσεων του συνόλου της εταιρείας, ενώ για τα θετικά της να μην συμπεριλαμβάνονται και να συνυπολογίζονται στα ποσοστά ανεργίας του νομού.

Πρέπει, λοιπόν, κύριοι Υπουργοί, να συμπεριλάβετε και τους εργαζόμενους της ίδιας εταιρίας, της ΟΤΤΟ ΕΒΡΟΣ, στην κατατεθείσα τροπολογία.

Και ένα σχόλιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για τους συναδέλφους κυρίως του ΠΑ.ΣΟ.Κ.:

Η κοινωνική ευαισθησία της Κυβέρνησης θα πρέπει να αναγνωρίζεται, όσο και αν αυτό δεν σας είναι εύκολο. Και σίγουρα δεν θα πρέπει να γίνεται δεκτή η οποιαδήποτε πρωτοβουλία με κραυγές και πικρόχολα σχόλια.

Ερωτώ:

Αν η Κυβέρνηση είχε αδιαφορήσει για τους ανέργους και τους είχε εγκαταλείψει στην τύχη τους, τότε θα μας κατηγορούσατε για κοινωνική αναλγησία ή όχι;

Αγνοείτε όλες αυτές τις δράσεις, τις συντονισμένες δράσεις, που ανέφερε πριν από λίγο ο κύριος Υπουργός, και τώρα, μετά από αυτά, μας μέμφεστε, γιατί με τη ρύθμιση αυτή ισχυρίζεστε ότι επιβαρύνουμε τα ασφαλιστικά ταμεία.

Και η αποθέωση δε της υποκρισίας, είναι ότι μιλάνε για επιβάρυνση ασφαλιστικών ταμείων (που σημειωτέον είναι και ψευδές), αυτοί που βούλιαξαν εύρωστα ταμεία, είτε με τους χρηματιστηριακούς ακροβατισμούς, είτε στέλνοντας τον κάθε πιθανό ψηφοφόρο σε πρόωρη συνταξιοδότηση.

Έτσι για παράδειγμα, σε χωριό εκατόν πενήντα κατοίκων έχουμε πενήντα συνταξιοδοτημένους με αναπηρική σύνταξη, γιατί είναι τυφλοί!!!.

Η πορεία και η προσπάθεια για την επίλυση των προβλημάτων της χώρας μας θα πρέπει να είναι κοινή και η Αξιωματική Αντιπολίτευση, μάλιστα μετά από τη μακροχρόνια παραμονή της στα κυβερνητικά έδρανα, θα έπρεπε να πρωτοστατεί σε αυτή την κοινή προσπάθεια και όχι να περιορίζεται σε μία αντιπολίτευση σαν αυτοσκοπό ή σε μία στείρα και άγονη κριτική.