Αποπληρωμή χορηγηθέντων δανείων από ΤΕΜΠΜΕ

Αθήνα, 6/6/11

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ :

  1. Τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου
  2. Τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη

ΘΕΜΑ: «Αποπληρωμή χορηγηθέντων δανείων από ΤΕΜΠΜΕ»

Με κοινό τους έγγραφο οι Σύνδεσμοι Βιοτεχνιών & Βιομηχανιών Θράκης επισημαίνουν ότι με δεδομένη την παρούσα κατάσταση, όπου αφενός ο τραπεζικός τομέας στραγγαλίζει οικονομικά τις επιχειρήσεις της Θράκης και αφετέρου ο Δημόσιος τομέας αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως προς τις παραγωγικές επιχειρήσεις (καταβολή επιχορηγήσεων, καταβολή του 12%, επιστροφή ΦΠΑ, καθυστέρηση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών), οι επιχειρήσεις της Θράκης αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις ανειλημμένες υποχρεώσεις τους.

Θεωρείται λοιπόν εύλογο και σωστό η απόφαση Aριθμ. 2/31728/0025 ΦΕΚ 986/30-06-2010 για τριετή περίοδο χάριτος των ρυθμίσεων του Έβρου και της Θράκης να συμπεριλάβει και τα πάσης φύσεως δάνεια που έχουν χορηγηθεί από το ΤΕΜΠΜΕ. Η απόφαση έγκρισης δε, της Δ25 σε μία επιχείρηση για την αναστολή καταβολής των δόσεων να αποτελεί αιτία για την άμεση έγκριση του σχετικού αιτήματος και από το ΤΕΜΠΜΕ.

Με την απόφαση αυτή θα βοηθηθούν άμεσα τις παραγωγικές επιχειρήσεις και θα αποτραπεί η μαζική κατάπτωση των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου που έχουν δοθεί προς αυτές.

Διότι στην παρούσα συγκυρία η μεθοδική υποστήριξη των επιχειρήσεων της Θράκης και κυρίως η συνέπεια του Δημοσίου θα επιτρέψει την διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Ενόψει όλων των ανωτέρω

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί

Προτίθενται να συμπεριλάβουν στην απόφαση Aριθμ. 2/31728/0025 ΦΕΚ 986/30-06-2010 για τριετή περίοδο χάριτος των ρυθμίσεων του Έβρου και της Θράκης και τα πάσης φύσεως δάνεια που έχουν χορηγηθεί από το ΤΕΜΠΜΕ;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Βουλευτής Έβρου