Απόλυση υπαλλήλου από την Τεχνική Υπηρεσία του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Αθήνα, 19 Σεπ 2011

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ τον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέα Λοβέρδο

ΘΕΜΑ: «Απόλυση υπαλλήλου από την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης»

 

Είναι γνωστές οι μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό και κυρίως σε τεχνικό προσωπικό στα Δημόσια Νοσοκομεία. Μια μεθοδολογία πρόσληψης προσωπικού ήταν η πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών με μηνιαίο έργο, το γνωστό «μπλοκάκι».

Η διαδικασία αυτή ακολουθήθηκε και σε διάφορες υπηρεσίες του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης και συγκεκριμένα προσλήφθηκαν πολλά άτομα στην Τεχνική Υπηρεσία λόγω των αναγκών και του Π.Γ.Ν.Α .

Προ ολίγων ημερών ήρθε στο φως μια καταγγελία που αφορά την αναίτια απόλυση ενός εργαζομένου.

Ο εν λόγω υπάλληλος Μηχανολόγος Μηχανικός, προσέφερε τις υπηρεσίες του στην Τεχνική Υπηρεσία του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης μέσω της εργασιακής σχέσης του εξωτερικού συνεργάτη για παραπάνω από 2 χρόνια, μέχρι τον Μάρτιο του 2011, οπότε και του κοινοποιήθηκε η παύση της συνεργασίας του με την Τεχνική Υπηρεσία.

Η εισήγηση για την απόλυση του εργαζομένου έγινε από τον Υπεύθυνο της Τεχνικής Υπηρεσίας προς την Διοίκηση του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης χωρίς να αναφέρεται πουθενά η πλημμελής τήρηση των καθηκόντων ή των υποχρεώσεων του εργαζομένου ως μηχανικού.

Ο εργαζόμενος ενημερώθηκε από την Υπηρεσία του πως ο λόγος της απόλυσης του ήταν το γεγονός ότι οι προσλήψεις με το λεγόμενο «μπλοκάκι» ήταν παράνομες και ότι η συντήρηση πλέον των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων θα περνούσε σε ιδιωτικά συνεργεία. Σημειωτέον ότι στην Τεχνική Υπηρεσία ο αριθμός των εξωτερικών συνεργατών έφτανε τους 14.

Όμως σύμφωνα με πληροφορίες από τον Απρίλιο του 2011 έχουν προσληφτεί σε διάφορες υπηρεσίες του Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης εργαζόμενοι που εκδίδουν δελτία παροχής υπηρεσιών, δηλαδή τα λεγόμενα «μπλοκάκια», παρά το γεγονός ότι η διαδικασία αυτή είναι εκτός νομιμότητας σύμφωνα με το αιτιολογικό της απόλυσης του εν λόγω εργαζομένου.

Ο απολυθείς εργαζόμενος καταγγέλλει ότι η απόλυση του σχετίζεται με πολιτικά κίνητρα, καθώς επίσης και ότι ήταν αποτέλεσμα πολιτικών πιέσεων.

Ενόψει όλων αυτών

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

Υπήρξε πολιτική πίεση προς την πλευρά της Διοίκησης του Π.Γ.Ν.Α. για την διακοπή της εργασιακής σχέσης του υπαλλήλου; Η απόλυση του εργαζομένου είχε πολιτικά κίνητρα;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος

Βουλευτής Έβρου