Αποδοχές στελεχών των Δ.Ε.Κ.Ο.

Ο Βουλευτής Νομού Έβρου Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος κατέθεσε ερώτηση στον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με τον καθορισμό ανώτατου ορίου των αποδοχών των στελεχών των ΔΕΚΟ.

Η ερώτηση έχει ως εξής:

Προς Υπουργό Οικονομικών

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Καθορισμός ανώτατου ορίου των αποδοχών των στελεχών των ΔΕΚΟ»

Εν μέσω μίας δύσκολης για την παγκόσμια κοινότητα οικονομικής κρίσης μια πειθαρχημένη δημοσιονομική διαχείριση πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα της εκάστοτε κυβέρνησης της χώρας.

Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ για περιορισμό των αποδοχών των διοικητών των δημοσίων επιχειρήσεων θα πρέπει να περάσουν από τη θεωρία άμεσα στην πράξη και να βρουν εφαρμογή.

Στα πλαίσια αυτά ο καθορισμός των αποδοχών των διοικητικών στελεχών δημοσίων επιχειρήσεων και των οργανισμών κοινής ωφελείας θα πρέπει να συνάδουν με τη λιτή και ορθολογική διαχείριση που απαιτούν οι διεθνείς οικονομικές συγκυρίες, η οικονομία της χώρας μας, αλλά και η οικονομική κατάσταση των ίδιων των δημοσίων επιχειρήσεων.

Ο περιορισμός των οικονομικών απολαβών των προέδρων διοικητικών συμβουλίων, διευθυνόντων συμβούλων, γενικών διευθυντών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, υψηλόβαθμων στελεχών δημοσίων επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας του δημόσιου τομέα, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος αποτελεί σημαντικό παράγοντα οικονομικής εξυγίανσης και περικοπής περιττών δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού.

Καθώς πρόκειται για πρόσωπα που καλούνται να υπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον και να διαχειριστούν κρατικούς μηχανισμούς και χρήματα προς όφελος της χώρας και των πολιτών οι αποδοχές τους δεν μπορεί να σκανδαλίζουν και να δίνουν την εντύπωση της αυθαιρεσίας και της ασυδοσίας.

Το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις οι μισθοί των στελεχών των ΔΕΚΟ σε συνδυασμό με τα bonus που λαμβάνουν ξεπερνούν κατά πολύ τις αποδοχές των δικαστικών που εκτελούν ανώτατο κοινωνικό λειτούργημα προκαλεί την κοινωνία.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός,

Προβλέπεται να προχωρήσει το αρμόδιο Υπουργείο στον καθορισμό ανώτατου ορίου των οικονομικών αποδοχών των διοικητών δημοσίων επιχειρήσεων, αν ναι ποιο προβλέπεται να είναι το ανώτατο όριο και πότε θα αρχίσει να ισχύει το μέτρο, ποιους συγκεκριμένα θα αφορά;

ΟI ΕΡΩΤΩΝTΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

  1. Δερμεντζόπουλος Αλέξανδρος, Βουλευτής Έβρου
  2. Καράογλου Θεόδωρος, Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης
  3. Γιαννάκης Μιχάλης, Βουλευτής Βοιωτίας
  4. Χαλκίδης Μιχαήλ, Βουλευτής Ημαθίας
  5. Κόλλιας Κων/νος, Βουλευτής Κορινθίας
  6. Βρούτσης Ιωάννης, Βουλευτής Κυκλάδων
  7. Κασαπίδης Γεώργιος, Βουλευτής Κοζάνης
  8. Παναγιωτόπουλος Νικόλαος, Βουλευτής Καβάλας
  9. Τσιάρας Κων/νος, Βουλευτής Καρδίτσας