Από το Τρίγωνο της μοναξιάς... στο Τρίγωνο της ελπίδας

Το καλοκαίρι που μόλις μας πέρασε, ο Δήμος Τριγώνου διοργάνωσε μια σειρά από εκδηλώσεις στα πλαίσια Συνάντησης των Απανταχού Τριγωνιωτών. Ήταν ένα καλοκαίρι και ένα Τρίγωνο, γεμάτο κόσμο. Πολυπληθές και ζωντανό. Ήταν όμως μια πλασματική εικόνα. Το αληθινό Τρίγωνο είναι αυτό του φθινοπώρου, του χειμώνα, της ερήμωσης. Αυτό που ζουν οι μόνιμοι κάτοικοι του. Αυτοί που έμειναν.

Τα αίτια της σκληρής πραγματικότητας αρκετά. Και μακροχρόνια. Με κυρίαρχο την παντελή αδιαφορία από την Πολιτεία και την ουσιαστική εγκατάλειψη της περιοχής. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ολοένα και μεγαλύτερη συρρίκνωση του αγροτικού εισοδήματος, που είναι και ο αποκλειστικός πόρος επιβίωσης, λειτούργησε καταλυτικά στη δραματική εξέλιξη. Η έλλειψη υποδομών και η αδυναμία στροφής σε άλλους επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς τομείς, συνέπεια και αυτά της απουσίας της Πολιτείας, κυριολεκτικά ξεκαθάρισαν το τοπίο.

Αποτελέσματα, λοιπόν, των παραπάνω, αυτά που όλοι μας βιώνουμε:

  • Ερήμωση των χωριών.
  • Διαρκής μείωση και γήρανση του πληθυσμού.
  • Μετανάστευση - εσωτερική και εξωτερική.
  • Απουσία νέων ανθρώπων, που στερούν από την γενέτειρα τους το δυναμικό και τη ζωντάνια τους.
  • Κλειστά σχολεία.

Η κατάσταση συνεχώς θα επιδεινώνεται, αν δεν ληφθούν μέτρα για την αναστροφή του κλίματος. Και αποτελεί Εθνική Επιταγή αυτή η αναστροφή. Και για λόγους ιστορικούς, αλλά κύρια γεωγραφικούς.

Η δέσμη μέτρων, επιγραμματικά, θα πρέπει να περιλαμβάνει:

  • Στήριξη και ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος, μέσα σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, για την περιοχή. Κάτι που εξάλλου προβλέπεται και από το εξαγγελθέν πρόγραμμα της ΝΔ.
  • Αναπτυξιακός σχεδιασμός σε ρεαλιστική βάση. Μακριά από πειραματισμούς και ουτοπίες, που δεν έχουν μέλλον, προοπτική και δυνατότητες υλοποίησης. Αυτά τα έχει ζήσει ο τόπος μας. Ένας σχεδιασμός, που με συγκεκριμένα κίνητρα, θα συμβάλλει στη δημιουργία παραγωγικών μονάδων, θα συντελεί στην εγκατάσταση νέων και στη μετεγκατάσταση άλλων. Βέβαια, δυστυχώς, η πολυαναμενόμενη τροποποίηση του υφιστάμενου Αναπτυξιακού Νόμου, που θα αποτελούσε βασικό μοχλό για τα παραπάνω (και τούτο αφορά όλη τη Θράκη), αποδείχτηκε χειρότερη από τις χειρότερες των πιο απαισιόδοξων προβλέψεων.
  • Μέτρα συγκράτησης του πληθυσμού και προσέλκυσης νέου, με παροχή κινήτρων παραμονής (διευκολύνσεις απόκτησης στέγης, επαγγελματικών ενισχύσεων, κλπ). Αλλά και με πλήρη αξιοποίηση όλων των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την αποτελεσματικότητα όμως, και την επιτυχία κάθε μέτρου και δράσης, θεμελιώδης κρίνεται η συνεργασία με την Τοπική και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τους φορείς της περιοχής. Στόχος πρέπει να είναι, η εικόνα του καλοκαιριού, ενός Τριγώνου με κόσμο και ζωντάνια, να είναι η εικόνα όλων των εποχών. Και αυτό ας γίνει ένα στοίχημα που θα πρέπει να το κερδίσουμε.