Απάντηση από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου μάθησης και Θρησκευμάτων στην ερώτηση του βουλευτή σχετικά με την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων και την αποζημίωση των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών

Απάντηση που δόθηκε στον Βουλευτή Ν. Έβρου κ. Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στην Ερώτηση του Βουλευτή σχετικά με την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων και για την αποζημίωση των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών στη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Επισυνάπτεται συνημμένα κείμενο της απάντησης.

Από το Γραφείο Τύπου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ.Δ/νση :Α.Παπανδρέου 37, Τ.Κ.-Πόλη :15180 ΜΑΡΟΥΣΙ

Ιστοσελίδα :www.ypepth .gr

Τηλέφωνο :210-3442320, FAX:210-3443245

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων

Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ.Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλου (Δια της Βουλής των Ελλήνων)

Μαρούσι, 23-4-2010

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην Ερώτηση Με αριθμό 8415/1-4-2010»

Απατώντας στην Ερώτηση με αριθμό 8415/1-4-2010,την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ.Αλέξανδρος Δερμεντζοπουλος σχετικά με την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων,σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων,ως ώρα έναρξης των εξετάσεων έχει οριστεί η 08:00πμ και η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρείς(3)ώρες.Κατά συνέπεια,οι πανελλαδικές εξετάσεις κατά τη διάρκεια της πρώτης μέρας θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τη 12η μεσημβρινή,οπότε αναμένεται να αρχίσουν οι εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο του ιστορικού γεγονότος.

Η αμοιβή όλων των εμπλεκομένων στη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,ενώ οι τοπικές αργίες δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία για επιπλέον αποζημίωση.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

Εσωτερική διανομή

  1. Γραφείο κ.Υπουργού
  2. Γραφείο κ.Υφυπουργού
  3. Δ/νση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων
  4. Τ.Κ.Ε