Απαξίωση Στρατιωτικών Εργοστασίων

07 Οκτωβρίου 2011

Ερώτηση : Προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Πάνο Μπεγλίτη

Θέμα: Απαξίωση Στρατιωτικών Εργοστασίων

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες τα Στρατιωτικά Εργοστάσια έχουν απαξιωθεί πλήρως, αφού: αντιμετωπίζουν τεράστια έλλειψη προσωπικού - που στους μονίμους υπαλλήλους ανέρχεται στο 77% -, παρατηρείται οξύ πρόβλημα στα διατιθέμενα ανταλλακτικά για την αξιοποίηση των οπλικών συστημάτων, ενώ οι πιστώσεις που απαιτούνται για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών (συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού, εγκαταστάσεων, προμήθεια ανταλλακτικών κλπ), έχουν μειωθεί σε απίστευτο βαθμό που εγγίζει το 90%.

Επειδή τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα να μειώνεται συνεχώς η παραγωγική δυνατότητα των εργοστασίων.

Επειδή οι ανάγκες του Στρατεύματος σε ανακατασκευές όλων των Κυρίων Οπλικών Συστημάτων και των Βαρέων Οχημάτων είναι πολύ αυξημένες.

Επειδή το 2006 και το 2008, είχαν συνταχθεί μελέτες ομαδοποίησης των ανακατασκευών των Κυρίων Υλικών, καθώς και μελέτες εκσυγχρονισμού των στρατιωτικών εργοστασίων και είχε δρομολογηθεί πρόγραμμα αναβάθμισης τους.

Επειδή την παρούσα περίοδο οικονομικής δυσπραγίας, είναι μεγαλύτερη η ανάγκη να στηριχθούν τα Στρατιωτικά Εργοστάσια διότι καλύπτουν κρίσιμες επισκευές και αξιοποιούν οπλικά συστήματα του Στρατού, με προφανή οικονομικά οφέλη

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

  1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε να βελτιώσει τις λειτουργικές αδυναμίες των Στρατιωτικών Εργοστασίων, να σταματήσει την απαξίωσή τους και να διασφαλίσει την θετική προοπτική τους, ώστε να καλύπτονται οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των Ε.Δ.;
  2. Θα προχωρήσει ο τόσο απαραίτητος εκσυγχρονισμός των εργοστασίων και θα υλοποιηθούν οι μελέτες ομαδοποίησης ανακατασκευής των Κυρίων Υλικών που είχαν συνταχθεί τα προηγούμενα χρόνια;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

  1. Μαργαρίτης Τζίμας, Βουλευτής Δράμας
  2. Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος, Βουλευτής Έβρου