Απαξίωση πτέρυγας υπόδησης 700 σε μη παραλαβή μηχανής βουλκανισμού 24 σταθμών έκχυσης ελαστικού παραγωγής αρβυλών

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2011

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Πάνο Μπεγλίτη

Θέμα: Απαξίωση Πτέρυγας Υπόδησης 700 ΣΕ - Μη Παραλαβή Μηχανής Βουλκανισμού 24 Σταθμών έκχυσης Ελαστικού Παραγωγής Αρβυλών

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου, αλλά και σχετικές πληροφορίες, η παραγωγή του τμήματος κατασκευής αρβυλών του 700 ΣΕ (γνωστό ως ΚΟΠΗ), τα τελευταία δύο έτη (2009 και 2010) παρουσιάζεται εξαιρετικά μειωμένη. Συγκεκριμένα η παραγωγή ήταν: 40.000 ζεύγη το 2009, 21.000 το 2010 και μηδενική το 2011, έναντι 80.000 ζευγών που προέβλεπε το πρόγραμμα ανά έτος. Αποτέλεσμα της μειωμένης παραγωγής είναι οι ανάγκες να καλύπτονται κυρίως με τοποθέτηση μεγάλων παραγγελιών στη NAMSA αξίας εκατ. ευρώ, ή με μείωση των αποθεμάτων των Αποστολών Συμπληρώσεως και των Μονάδων Επιστρατεύσεως.

Επιπρόσθετα, το προσωπικό της πτέρυγας υπόδησης του εργοστασίου δεν μειώθηκε, αλλά απεναντίας αυξήθηκε, με την τοποθέτηση στο 700 ΣΕ τον Μάρτιο 2011, 14 νέων ΕΠΟΠ (ειδικότητας τεχνίτη υποδημάτων), φτάνοντας τα 150 άτομα περίπου, τα οποία υποαπασχολούνται.

Το 2007, στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του 700ΣΕ που είχε αποφασίσει η τότε κυβέρνηση, εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 47/22-08-2007 εντολή προμηθείας (υπογεγραμμένη από τον τότε ΥΦΕΘΑ Ι. Λαμπρόπουλο) για την προμήθεια μιας μηχανής βουλκανισμού με 24 σταθμούς έκχυσης ελαστικού παραγωγής αρβυλών.

Η προμήθεια κατακυρώθηκε στην γερμανική εταιρεία KLOCKNER DESMA GMBH (Σύμβαση 0050Α/2009) έναντι κόστους άνω των 1.500.000 ευρώ.

Η μηχανή μεταφέρθηκε και εγκαταστάθηκε στο 700 ΣΕ τον Δεκέμβριο 2009 αλλά λόγω του ότι δεν πληρούσε κάποιες προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής εξακολουθεί να μην την παραλαμβάνει παρά τις παρατάσεις που έχουν δοθεί και ως εκ τούτου δεν έχει τεθεί σε λειτουργία.

Με πρόσφατο έγγραφο του ΓΕΣ/ΔΥΠ από 24-3-2011 συγκροτήθηκε νέα επιτροπή με σκοπό να εξετάσει τα αίτια καθυστέρησης ολοκλήρωσης της σύμβασης προμηθείας της μηχανής βουλκανισμού και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε αυτή να παραληφθεί από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

Σημειώνεται, ότι υπάρχει η παλιά μηχανή 12 σταθμών εγχύσεως η οποία ανακατασκευάστηκε και εκσυγχρονίστηκε τον Αύγουστο 2008 η οποία όμως – σύμφωνα με πληροφορίες - υπολειτουργεί ή δεν λειτουργεί καθόλου.

Επειδή υπάρχουν πολλές καταγγελίες, ότι οι συνδικαλιστές του σωματείου εργαζομένων στο 700 ΣΕ δεν εργάζονται στην παραγωγή ως οφείλουν.

Επειδή σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά τις εκλογές του Οκτ. 2009, με τη μέθοδο της «επαναξιολόγησης και επανατοποθέτησης», απομακρύνθηκαν από το εργοστάσιο, τόσο η Διευθύντρια Προσωπικού, όσο και ο Διευθυντής Παραγωγής, αλλά και ο Προϊστάμενος της Πτέρυγας Υπόδησης, οι οποίοι είχαν μακροχρόνια και πολύτιμη εμπειρία.

Επειδή από τα παραπάνω συνάγεται ότι το τμήμα παραγωγής αρβυλών του 700 ΣΕ έχει περιέλθει σε απαξίωση, με αποτέλεσμα να παραμένει αδρανές ένα σημαντικό και αναγκαίο για τις Ε.Δ. παραγωγικό δυναμικό.

Επειδή για την κάλυψη των αναγκών του Στρατεύματος, δαπανώνται εκατομμύρια ευρώ για την προμήθεια αρβυλών από το εξωτερικό, τη στιγμή μάλιστα που ο Ελληνικός λαός έχει επιφορτιστεί με δυσβάσταχτα βάρη.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

  1. Που οφείλεται η μειωμένη έως μηδενική παραγωγή αρβυλών του 700 ΣΕ και ποιά μέτρα πρόκειται να ληφθούν ώστε να σταματήσει η απαξίωση του Τμήματος Παραγωγής Αρβυλών του 700 ΣΕ και η σπατάλη δημοσίου χρήματος για προμήθειες αρβυλών από το εξωτερικό; Γιατί επί ενάμιση χρόνο δεν παραλαμβάνεται (ή δεν απορρίπτεται) η μηχανή βουλκανισμού 24 σταθμών έκχυσης ελαστικού παραγωγής Αρβυλών, και γιατί δεν ενεργοποιείται η υπάρχουσα παλαιά μηχανή βουλκανισμού 12 σταθμών έκχυσης που ανακατασκευάστηκε και εκσυγχρονίστηκε τον Αύγουστο 2008;
  2. Αληθεύουν οι πληροφορίες ότι οι συνδικαλιστές του σωματείου εργαζομένων δεν εργάζονται στην παραγωγή όπως επιβάλλουν τα καθήκοντά τους; Γιατί μετακινήθηκαν από το 700ΣΕ, η Δντρια προσωπικού, ο Δντής παραγωγής και ο προϊστάμενος του τμήματος παραγωγής αρβυλών που και εμπειρία και ικανότητες διέθεταν;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

  1. Μαργαρίτης Τζίμας, Βουλευτής Δράμας
  2. Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος, Βουλευτής Έβρου