Ανάκληση προκήρυξης θέσεως Επιμελητού Β' Ειδικότητας Οδοντιατρικής και ελλείψεις οδοντιατρικού προσωπικού του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρουπόλεως

Αθήνα, 21 Μαρ 2011

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ τον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέα Λοβέρδο

ΘΕΜΑ: «Ανάκληση προκήρυξης θέσεως Επιμελητού Β’ ειδικότητας Οδοντιατρικής και ελλείψεις Οδοντιατρικού προσωπικού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρουπόλεως».

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, όπως επανειλημμένα έχει τονιστεί είναι το μόνο Τριτοβάθμιο Νοσοκομείο της περιοχής, κάτι που συνεπάγεται και μεγάλο όγκο ασθενών που καθημερινά κατακλύζουν κατά κυριολεξία τα Εξωτερικά Ιατρεία και τις Κλινικές του Νοσοκομείου.

Ένα ιδιαιτέρως χρήσιμο Ιατρείο είναι εκείνο της Οδοντιατρικής φροντίδας.

Ως γνωστόν οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, μπορούν να έχουν δωρεάν οδοντιατρική περίθαλψη, μόνο στο Νοσοκομείο. Αν λοιπόν υποστούν την επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, μιας επίσκεψης σε Ιδιωτικό Ιατρείο, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο της οικονομικής δυσχέρειας, ο οικογενειακός προϋπολογισμός σε ότι αφορά στον τομέα της Υγείας, θα εκτιναχθεί στα ύψη .

Επίσης ο ρόλος του εν λόγω Ιατρείου είναι ακόμη σημαντικότερος διότι μπορούν να πραγματοποιηθούν επεμβάσεις σε ομάδες πολιτών που συνήθως δεν πραγματοποιούνται σε ιδιωτικά ιατρεία, όπως εκείνες που αφορούν παροχές υγείας σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Αυτή είναι μια από τις ιδιαιτερότητες της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής.

Ακόμη κάποιες επεμβάσεις που χρήζουν γενικής αναισθησίας για λόγους ασφάλειας πραγματοποιούνται μόνο σε Νοσοκομειακό περιβάλλον.

Τέλος δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σημαντικός είναι και ο ρόλος των Οδοντιάτρων σε αρκετά περιστατικά Ιατροδικαστικής φύσεως.

Στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης σήμερα εργάζεται μόνο ένας οδοντίατρος, ο οποίος μάλιστα καταβάλει φιλότιμες προσπάθειες για την εξυπηρέτηση των ασθενών. Η λίστα αναμονής πλέον για τους ασθενείς έχει φτάσει τους 2 μήνες.

Από τις 20-10-2010 σύμφωνα με έγγραφο της Διοίκησης του Νοσοκομείου είναι κενή μια θέση Επιμελητή Β΄ Οδοντιατρικής μετά την παραίτηση λόγω συνταξιοδότησης της ιατρού που υπηρετούσε στη θέση αυτή (αρ. απόφασης ΥΥΚΑ Υ10α/132453/2010).

Η 4η Υ.ΠΕ. στις 21 Δεκεμβρίου 2010 με το έγγραφο με Αρ. Πρωτ. : 21195 ( ΑΔΑ: 4ΙΙ6ΟΡ1Ο-Ψ) εγκρίνει την προκήρυξη μιας (1) θέσης Ειδικευμένου Ιατρού του Ε.Σ.Υ. Επιμελητή Β’, ειδικότητας Οδοντιατρικής επί θητεία.

Στις 27 Δεκεμβρίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο του Π. Γ. Ν. Αλεξανδρούπολης με Αρ. Πρωτ. Δ.Σ.: 2074 (ΑΔΑ: 4ΙΙΕ4690Ω3-5) προκηρύσσει την πλήρωση 16 θέσεων ειδικευμένων γιατρών επί θητεία, ανάμεσα τους και την θέση Επιμελητή Β Οδοντιατρικής ειδικότητας.

Όμως 4 ημέρες μετά, στις 31 Δεκεμβρίου 2010 δημοσιοποιείται το έγγραφο με Αρ. Πρωτ. Δ.Σ.: 2115 (ΑΔΑ: 4Α9Ξ4690Ω3-1) με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, ανακαλεί την αριθμ. 2074/27-12-2010 προκήρυξη, για την πλήρωση δεκαέξι (16) θέσεων ειδικευμένων γιατρών κατά το μέρος που αφορά στην προκήρυξη μιας (1) θέσης Επιμ. Β΄ Οδοντιατρικής.

Πιθανολογείται ότι διαπιστώθηκαν παραλείψεις στο κομμάτι της προκήρυξης που αφορούσε την θέση του Επιμελητή Β Οδοντιατρικής, και που αφορούν στη διασαφήνιση του ανώτερου επιτρεπτού ορίου ηλικίας για διορισμό στο Ε.Σ.Υ .

Όμως έχουν περάσει ήδη πάνω από 2 μήνες και ακόμη δεν έχει επιτευχθεί η επαναπροκήρυξη της θέσης αυτής.

Ενόψει όλων αυτών

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

  1. Προτίθεται το Υπουργείο, να προβεί σε άμεση επαναπροκήρυξη της θέσης Επιμελητού Β’ Οδοντιατρικής ;
  2. Από την στιγμή που η Νοσοκομειακή Οδοντιατρική έχει πολλαπλές δραστηριότητες, πότε προβλέπεται να στελεχωθεί πλήρως το Οδοντιατρικό Τμήμα ;
  3. Θα ολοκληρωθεί η πρόσληψη των υπολοίπων 15 ιατρών που αναφέρονται στην εν λόγω προκήρυξη ή υπόκεινται οι θέσεις αυτές στον νόμο των πέντε αποχωρήσεων προς μιας πρόσληψης ;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος

Βουλευτής Έβρου