Αναφορά για τις θεομηνίες στη Σαμοθράκη

Ο Βουλευτής Νομού Έβρου Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος κατέθεσε αναφορά στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την αντιμετώπιση ζημιών από τις πρόσφατες θεομηνίες στο νησί της Σαμοθράκης.

Επισυνάπτεται το κείμενο της αναφοράς:

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση ζημιών από τις πρόσφατες θεομηνίες στο νησί της Σαμοθράκης

Κατατίθενται τα από 12.12.2009 και 16.12.2009 έγγραφα του Δήμου Σαμοθράκης προς τον Νομάρχη Έβρου και την Γενική Γραμματεία της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης, τα οποία μου κοινοποιήθηκαν και αφορούν στην αντιμετώπιση και αποκατάσταση των τεράστιων ζημιών και καταστροφών, που προεκλήθησαν στο νησί της Σαμοθράκης από τις θεομηνίες των 9-10-11/12/2009 και 15/12/2009, τόσο με τεχνική όσο και, κυρίως, με οικονομική υποστήριξη – επιχορήγηση.

Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος

Βουλευτής Έβρου