Αναφορά για τη θηροφύλαξη

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

ΘΕΜΑ: Συνέχιση της άσκησης θήρας και επαρκούς θηροφύλαξης των ειδών της άγριας πανίδας και κατοχύρωση του ρόλου της στις κυνηγετικές οργανώσεις.

Κατατίθεται το από 22.03.2009 Ψήφισμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Κυνηγετικών Συλλόγων Μακεδονίας-Θράκης, το οποίο μου κοινοποιήθηκε και αφορά στη συνέχιση της άσκησης θήρας και επαρκούς θηροφύλαξης των ειδών της άγριας πανίδας και κατοχύρωση του ρόλου της στις κυνηγετικές οργανώσεις.