Αναφορά για τα μισθώματα δενδροφύτευσης

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή τιμών μισθωμάτων και απώλειας εισοδήματος ενταγμένων στους Καν. 2080/92 & 1257/99 της Ε.Ε. για δενδροφύτευση αγροκτημάτων

Κατατίθεται το από 29.04.2009 έγγραφο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Έβρου, το οποίο μου κοινοποιήθηκε και αφορά στην αναπροσαρμογή των τιμών μισθωμάτων και απώλειας εισοδήματος ενταγμένων στους Καν. 2080/92 & 1257/99 της Ε.Ε. για δενδροφύτευση αγροκτημάτων.