Αναφορά για ανακατασκευή σταθμού ΟΣΕ

Προς τον Υπουργό Μεταφορών & Επικοινωνιών

ΘΕΜΑ: Ανακατασκευή παλαιού επιβατικού σταθμού ΟΣΕ στην Ορεστιάδα Έβρου

Κατατίθεται το από 16.10.2008 αίτημα τριανταενός (31) φορέων, οργανώσεων και συλλόγων του Δήμου Ορεστιάδας, το οποίο μου κοινοποιήθηκε, σχετικά με την ανακατασκευή του παλαιού επιβατικού Σιδηροδρομικού Σταθμού και μετατροπή του σε Μουσείο του ΟΣΕ.