Αλλαγή των Ενώσεων Αποστράτων του Στρατου Ξηράς (ΕΑΑΣ), του Πολεμικού Ναυτικού (ΕΑΑΝ) και της Πολεμικής Αεροπορίας (ΕΑΑΑ), από ΝΠΔΔ σε Ιδιωτικού Δικαίου

05 Οκτωβρίου 2011

Ερώτηση : Προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Παναγιώτη Μπεγλίτη

ΘΕΜΑ : «Αλλαγή των Ενώσεων Αποστράτων του Στρατού Ξηράς (ΕΑΑΣ), του Πολεμικού Ναυτικού (ΕΑΑΝ) και της Πολεμικής Αεροπορίας (ΕΑΑΑ), από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) σε Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ)»


Σύμφωνα με έγγραφο της ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ (22 Σεπτεμβρίου 2011) δρομολογείται η απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας για πρόταση Νόμου με σκοπό την μετατροπή των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών και των τριών Κλάδων των Ε.Δ. από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ, σωματειακής μορφής.

Επειδή με το Ν.Δ 1171/1972 θεσμοθετήθηκε, ότι οι Ενώσεις Αποστράτων αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, και ότι ο σκοπός των Ενώσεων είναι η σύσφιξη των υφισταμένων δεσμών συναδελφικότητας μεταξύ των μελών, η διατήρηση των σχέσεων με τους εν ενεργεία συναδέλφους τους, η επιμέλεια των συμφερόντων και διεκπεραίωση των γενικών ζητημάτων των μελών.

Επειδή, η αλλαγή των Ενώσεων από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ, θα επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις όπως:

  1. Την κατάργηση του σκοπού για τον οποίο ιδρύθηκαν καθώς και την υποχρεωτική συμμετοχή ως μέλη των εν αποστρατεία στελεχών.
  2. Την «ευκαιρία» δημιουργίας πολλών συνδικαλιστικών οργανώσεων διαφόρων συμφερόντων, με τελική συνέπεια την έλλειψη συντονισμού και την αποδυνάμωση και κατακερματισμό των προσπαθειών διεκδίκησης των αιτημάτων των μελών.
  3. Την έλλειψη άμεσης και έγκυρης ενημέρωσης των αποστράτων για θέματα γενικού και ειδικού ενδιαφέροντός τους (σύνταξη, μέρισμα , κλπ) , από ένα θεσμοθετημένο όργανο.
  4. Τη διάλυση του συνδετικού δεσμού, αφενός μεταξύ των αποστράτων και αφετέρου με τους εν ενεργεία συναδέλφους τους.
  5. Την τελική απαξίωση και υποβάθμιση των αποστράτων, καθόσον παύει η εκπροσώπηση τους, από υπεύθυνο και νομοθετημένο όργανο με αιρετό ΔΣ.

Επειδή ο πρ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Ε. Βενιζέλος σε απάντηση ερώτησης (10447/04-02-2011) που είχε κατατεθεί για το ίδιο θέμα είχε απαντήσει την 24η Φεβρουαρίου 2011, επί λέξει ότι: "Το ΥΠΕΘΑ αντιλαμβάνεται πλήρως την ανάγκη οι απόστρατοι αξιωματικοί να εκφράζονται ενιαία και οργανωμένα μέσα από τις ενώσεις τους και να μη πολυδιασπώνται σε διάφορους συλλόγους που δυστυχώς πολλαπλασιάζονται συνεχώς και αποδυναμώνουν τις ενώσεις αποστράτων".Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Γιατί προβαίνει σε μια πράξη που έχει τεκμηριωμένα αρνητικές επιπτώσεις στις χιλιάδες των εν αποστρατεία αλλά και εν ενεργεία στελεχών; Τι άλλαξε μέσα σε λίγους μήνες και έπαυσαν να ισχύουν τα όσα είχε δηλώσει ο αρμόδιος υπουργός την 24η Φεβρουαρίου 2011;

2. Ποίο το όφελος από την μετατροπή την Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ σωματειακής μορφής, καθόσον - οικονομικά τουλάχιστον - αυτές δεν επιβαρύνουν ούτε με ένα ευρώ το κρατικό προϋπολογισμό;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Μαργαρίτης Τζίμας, βουλευτής Δράμας

Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος, βουλευτής Έβρου