Άδειες κυκλοφορίας ρυμουλκούμενων σε οχήματα ιδιωτικής χρήσης

Αθήνα, 5/4/11

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ τον κ. Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

ΘΕΜΑ: «Άδειες κυκλοφορίας ρυμουλκουμένων σε οχήματα ιδιωτικής χρήσης»

Με την υπ’ αριθμ. Β2/29544/5349/1991 Υπουργική Απόφαση «Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ρυμουλκουμένων ή ημιρυμουλκουμένων οχημάτων για μεταφορικές επιχειρήσεις και μεμονωμένους μεταφορείς» επιτράπηκε να έχουν μέχρι 2 άδειες κυκλοφορίας ρυμουλκουμένων ή ημιρυμουλκουμένων οχημάτων για κάθε ρυμουλκό γενικά όχημα δημόσιας χρήσης, οι μεμονωμένοι αυτοκινητιστές που εκτελούν εθνικές ή διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές.

Το ανωτέρω δικαίωμα δεν ισχύει για οχήματα ιδιωτικής χρήσης.

Η ως άνω απαγόρευση για τα οχήματα ιδιωτικής χρήσης αδικεί και περιορίζει γενικά την ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά και τη δυνατότητα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, η οποία είναι πιο επείγουσα και απαραίτητη από ποτέ. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται και οι θέσεις των ενδιαφερομένων φορέων, μεταξύ άλλων και του Συνδέσμου Βιοτεχνιών – Βιομηχανιών Έβρου.

Ενόψει όλων των ανωτέρω

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

Εάν προτίθεται να εξετάσει ενδεχόμενη τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης, προκειμένου να επεκταθεί η πρόβλεψη της αδειοδότησης που αφορά στα οχήματα δημοσίας χρήσης και σε αυτά της ιδιωτικής χρήσης.

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ